Centar za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”

Nazad

Centar za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”, pokrenut je sa ciljem prezentovanja kineskih tradicionalnih i savremenih vrednosti i dostignuća svim posetiocima dešavanja koja se u okviru ovog centra pripremaju, kao i sa ciljem da se studentima Univerziteta u Beogradu, kroz nastavu i predavanja u Školi kineskog jezika i kulture kao integralnom delu Centra za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”, omogući upoznavanje sa kineskim jezikom i kulturom. Program dešavanja se može pogledati na stranicama našeg web portala.


Centar za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja” je integralni deo “Društva Daleki istok,” ujedno i deo saradnje “Društva Daleki istok” i institucija Narodne vlade Šangaja. U okviru Centra je realizovan i program projekta pod nazivom “Prozor Šangaja”, pokrenutog od strane Biblioteke Šangaja, a čiji je partner u saradnji vezano za ovaj projekat u Srbiji, “Društvo Daleki istok”. Sporazum o saradnji “Društva Daleki istok” i Biblioteke Šangaja u projektu “Prozor Šangaja”, potpisan je 4. septembra 2009. godine u Šangaju, a “Društvo Daleki istok” je ovim Sporazumom postalo nosilac realizacije projekta “Prozor Šangaja” u Srbiji. “Društvo Daleki istok” i Biblioteka Šangaja su obnovili Sporazum o saradnji na projektu “Prozor Šangaja” tokom leta 2013. godine, uz značajna proširenja i nove elemente koji su ušli u Sporazum, a što će doprineti da postojeća saradnja u narednom periodu dobije nove sadržaje.  

Program Centra za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja” u Srbiji, sadrži aktivnosti vezano za kulturu, jezik, tradicije, običaje i dešavanja kineskog naroda, uključujući Školu kineskog jezika i kulture koja je namenjena isključivo redovnim studentima Univerziteta u Beogradu, uz mogućnost da nastavu pohađaju i redovni studenti drugih univerziteta.   

Programske aktivnosti programa Centra za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”, odvijaju se u okviru saradnje “Društva Daleki istok” i Doma kulture Studentski grad, a same aktivnosti, uključujući tu i Školu kineskog jezika i kulture, započele su zvanično 16. decembra 2009. godine, svečanim programom koji je održan u biblioteci Doma kulture Studentski grad, kojim je zvanično otvoren projekat “Prozor Šangaja” u Srbiji. Sve programske aktivnosti Centra za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja” su besplatne i dostupne javnosti.

Škola kineskog jezika i kulture, osnova i temelj Centra za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”, počela je sa radom u jesen 2009. godine, sa osnovnim ciljem rada na upoznavanju studenata Univerziteta u Beogradu sa kineskim jezikom i kulturom, pružajući im, na taj način, priliku da se, pored svojih budućih zanimanja za koja se obrazuju tokom svojih redovnih studija, dodatno obrazuju u smislu poznavanja jezika zemlje i naroda koji beleže veliki razvoj u svakom smislu. Uz nastavu kineskog jezika, Škola kineskog jezika i kulture priprema i programske aktivnosti tokom kojih se polaznici Škole, ali i svi oni koji su zainteresovani za Kinu i njene vrednosti, upoznaju sa kulturom, tradicijama, istorijom, običajima i dešavanjima vezano za ovu zemlju i narode koji u njoj žive. Od samog početka rada Škole kineskog jezika i kulture, nastavu u njoj pohađaju studenti gotovo svih fakulteta Univerziteta u Beogradu, uključujući tu i studente nekolicine univerziteta iz Beograda i drugih gradova u Srbiji. Od oktobra 2012. godine, Škola kineskog jezika i kulture je, u okviru saradnje “Društva Daleki istok” i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dodatno proširena nastavom na ovom fakultetu. Škola je namenjena isključivo studentima redovnih studija i apsolutno je besplatna, a polaznicima, pored učenja, pruža mogućnosti učešća u aktivnostima.  

Programske aktivnosti Centra za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”, namenjene su, pored onih koji pohađaju nastavu u Školi kineskog jezika i kulture, svima onima koji su zainteresovani za kulturu, istoriju, tradicije, običaje, dešavanja, ali i svega drugog vezano za Kinu i kineski narod. Programske aktivnosti uključuju predavanja iz oblasti kulture, istorije, tradicionalnih vrednosti, običaja, ekonomskog i društvenog razvoja, organizovanja izložbi i filmskih projekcija, a u okviru svega je i tradicionalna proslava Praznika proleća i dolaska Nove godine po Kineskom tradicionalnom kalendaru, koju Društvo Daleki istok priprema od samog početka svog rada. U pripremanju i realizaciji programa proslave Praznika proleća, učestvuju i polaznici Škole kineskog jezika i kulture, koji, pored toga, učestvuju i u pripremanju drugih programskih aktivnosti, u okviru kojih imaju svoja samostalna izlaganja i predavanja. Takođe, polaznici Škole škole kineskog jezika i kulture, kao i posetioci aktivnosti koje se odvijaju u okviru rada Centra za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”, učestvuju u takmičenjima koje organizuje Biblioteka Šangaja, što je do sada rezultiralo brojnim nagradama i priznanjima, uz priznanje Biblioteke Šangaja da je program koji se odvija u Beogradu, najuspešniji deo projekta “Prozor Šangaja” koji je pokrenut širom sveta.   

Polaznicima Škole kineskog jezika i kulture u okviru Centra za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”, kao i drugim posetiocima aktivnosti i dešavanja koje Centar organizuje, omogućeno je da učestvuju u pripremi programskih aktivnosti. U ne malom broju slučajeva, polaznici Škole kineskog jezika i kulture su imali svoja samostalna izlaganja i prezentacije, tokom kojih su posetiocima prikazali deo svojih saznanja o Kini, uključujući tu i predavanja iz određenih oblasti koja se odnose na stručne teme koje su deo redovnih studija polaznika Škole. Takođe, polaznici Škole kineskog jezika i kulture koji su putovali ili boravili na stručnim seminarima u Kini, pripremili su, kroz izlaganja koja su praćena fotografijama i video projekcijama, izuzetno bogat prikaz koji govori o njihovim saznanjima i iskustvima koja su stekli tokom boravka u najmnogoljudnijoj zemlji na svetu. Pored druženja tokom pohađanja nastave, polaznici Škole kineskog jezika i kulture Centru za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja” su nastavili svoja druženja i tokom svog slobodnog vremena, tako da nije redak slučaj da se većina njih nađe na zajedničkoj večeri ili ručku u nekom od kineskih restorana u Beogradu, pokazujući time da ih, iako studiraju ekonomiju, pravo, medicinu ili nešto drugo, vežu zajedništvo stečeno tokom pohađanja nastave.  

Centar za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja” je deo “Društva Daleki istok” u čijem radu učestvuju, pored članova Društva, polaznici Škole kineskog jezika i kulture u okviru Centra, a i svi oni koji posećuju programske aktivnosti ovog Centra, uz mogućnost da i oni mogu učestvovati u pripremi tematskih dešavanja, ukoliko je njihov predlog za postavljanje u program tematske večeri u skladu sa ciljevima rada Centra. Sve programske aktivnosti i dešavanja u okviru rada Centra za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”, osim Škole kineskog jezika i kulture koja je namenjena isključivo studentima redovnih studija, otvoreni su i dostupni široj javnosti, a za na njima prisustvo se ne plaća novčana nadoknada. Programske aktivnosti i dešavanja u okviru rada Centra za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”, odvijaju se u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 179, uz najave koje se postavljaju na stranicama ove internet prezentacije, internet prezentacije Doma kulture Studentski grad kao i u štampanom izdanju Vodiča kroz mesečni program Doma kulture Studentski grad. Takođe, u biblioteci Doma kulture Studentski grad se nalazi kolekcija kineskih knjiga (na engleskom jeziku) kao donacija Biblioteke Šangaja, koje su dostupne za čitanje uz prethodno učlanjenje u biblioteku.

#top

                                                                             

                            Centar za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”, Beograd