Nazad

Kineska Asocijacija za saradnju sa stranim zemljama (CPAFFC)

#top

Kineska narodna asocijacija za prijateljstvo sa stranim zemljama (CPAFFC), osnovana je u maju 1954. godine i predstavlja organizaciju naroda u NR Kini, sa angažovanjem u vođenju tzv narod-ka-narodu diplomatije. Cilj Asocijacije je da pomogne u širenju prijateljstva među narodima, unapređenje međunarodne saradnje, sigurnost i mir u svetu i promocija zajedničkog razvoja. Sve to zahteva od kineskog naroda da ima prijatelje i produbi prijateljstvo na međunarodnom planu i u svim zemljama, da radi na miroljubivom razvoju doprinese ujedinjenju Kine i izgrađuje harmoničan svet sa dugotrajnim mirom i zajedničkim prosperitetom. Do današnjih dana, Kineska asocijacija za prijateljstvo sa stranim zemljama je pomogla osnivanje asocijacija za prijateljstvo u 46 regiona i zemalja, a vođena napred navedenim ciljevima, uspostavila je bliske i prijateljske odnose i saradnju sa blizu 500 nevladinih organizacija i institucija u 157 zemalja širom sveta.


Reč predsednika - Li Xiaolin, predsednik CPAFFC

“Kineska narodna asocijacija za prijateljstvo sa stranim zemljama ("Nacionalna asocijacija prijateljstva") je najstarija organizacija u Narodnoj Republici Kini koja je uspostavila rad nevladinih organizacija kao vid diplomatskih aktivnosti, koje najbolje uspostavljaju odnose među narodima. Ovakav vid aktivnosti poboljšava prijateljstvo među ljudima i narodima, unapređuje sve vidove međunarodne saradnje, utiče na očuvanje mira u svetu i promoviše zajednički rad i razvoj u tom smeru, a čini i to da se kineski narod sprijatelji sa drugim narodima na međunarodnoj sceni i predstavi svoja stremljenja ka mirnom razvoju i napretku u ostvarivanju ljudskih solidarnosti i karijera. Prijateljstvo među narodima je osnova odnosa i razumevanja između država. Kineska narodna asocijacija za prijateljstvo sa stranim zemljama je osnovana 1954. godine i od tada ozbiljno sprovodi nezavisnu spoljnu politiku mira NR Kine, sledi pet principa u tom smeru, ali i zabrinutost i podršku kineske vlade koje se odnose na sve oblasti života u zemlji i inostranstvu. Ujedno, Kineska narodna asocijacija za prijateljstvo sa stranim zemljama služi i kao most u svim sferama, sa ciljem da rad civilnog društva deluje u pravcu promovisanja prijateljstva, uzajamnog razumevanja, jačanja saradnje, da promoviše izgradnju trajnog mira, zajedničkog prosperiteta i harmonije među ljudima i narodima. Kineska narodna asocijacija za prijateljstvo sa stranim zemljama ima ulogu i da proširi društvenu osnovu kineskih prijateljskih odnosa sa svim zemljama sveta, opravdavajući time ulogu diplomatije narod-ka-narodu”.

Na poziv partnerske organizacije i saradnika “Društva Daleki istok”, Kineske asocijacije za prijateljstvo sa stranim zemljama, predstavnici “Društva Daleki istok” su posetili ovu Asocijaciju i tom prilikom sa njenim rukovodiocima razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji, sa osvrtom na nekoliko programskih ciljeva i projekata koji su, u skladu sa orijentacijom obe organizacije u smeru razvijanja svih oblika i vidova međusobne saradnje, kao i u skladu sa orijentacijom saradnje od ukupne važnosti za obe zemlje i naroda, već postigli zapažen uspeh. Potpredsednik Kineske asocijacije za prijateljstvo sa stranim zemljama, Song Jinwu (Song Đinvu), pozdravio je goste iz Beograda i zahvalio na angažovanju u dosadašnjoj saradnji, istakavši da ovakav vid saradnje i komunikacije upravo ono što je i orijentacija CPAFFC, a to je diplomatija narod-ka-narodu.

Pored potpredsednika SPAFFC, Song Jinwu, domaćini predstavnicima Društva Daleki istok su bili njegovi saradnici, Zhang Ruoning (Džang Ruoning), zamenica generalnog direktora SPAFFC - Odeljenje za Evropu, Wang Hong, urednica časopisa “Voice of Friendship”, Kang Jinyuan (Kang Đingjuen), direktor CPAFFC - Odeljenje za Evropu i Centralnu Aziju, i Wu Yuna, pomoćnica direktora CPAFFC - Odeljenje za Evropu. Kineska asocijacija za prijateljstvo sa stranim zemljama je pripremila specijalan program za svoje goste iz Beograda tokom njihovog sedmodnevnog boravka u Pekingu, uključujući radne sastanke i posete institucijama koje učestvuju u programima saradnje koje planira i realizuje Kineska narodna asocijacija za prijateljstvo sa stranim zemljama.

Tokom posete predstavnika “Društva Daleki istok” Kineskoj asocijaciji za prijateljstvo sa stranim zemljama, predstavnici obe strane su pripremili programe saradnje u narednom periodu, u koje će biti uključene i neke od institucija kulture i obrazovanja u NR Kini. Takođe, poširena je i saradnja dve strane u oblasti razmene sadržaja na svojim internet prezentacijama, kao i na planu predstavljanja i promocije publikacija i drugih izdanja.

Uz napred navedeno, na ovoj stranici se nalaze vesti i sadržaji o aktivnostima Kineske narodne asocijacije za prijateljstvo sa stranim zemljama (CPAFFC), kao i sadržaji koji se odnose na saradnju CPAFFC i “Društva Daleki istok”.

Na slikama iznad: Glavna zgrada Kineske asocijacije za prijateljstvo sa stranim zemljama, zgrada sa kancelarijama, Svečana dvorana, Palata prijateljstva

“Voice of friendship”

Posetioci naše internet prezentacije mogu da se upoznaju sa časopisom “Voice of Friendship” (verzija na engleskom jeziku) na ovoj stranici, uz mogućnost da sadržaj časopisa pregledaju online ili kopiraju u elektronskoj formi. Časopis “Voice of Friendship” svaka tri meseca, na kineskom i engleskom jeziku..

Voice of Friendship - decembar 2015.pdf Voice of Friendship - decembar 2016.pdf