Nazad #top

Henan Asocijacija za saradnju i prijateljstvo sa stranim zemljama - HPAFFC

Asocijacija za prijateljstvo i saradnju sa stranim zemljama kineske provincije Henan, HPAFFC, jedan je od najznačajnijih i najodgovornijih segmenata vlade ove kineske provincije, ujedno i najangažovaniji segment kada je u pitanju saradnja na svim nivoima sa organizacijama i institucijama zemalja sa kojima provincija Henan ostvaruje kontakte. “Društvo Daleki istok” i Asocijacija za prijateljstvo i saradnju sa stranim zemljama kineske provincije Henan, potpisali su, 2012. godine u Beogradu, Memorandum o saradnji u oblastima kulture i obrazovanja, a tokom proteklih godina je realizovan veliki broj aktivnosti, programa i projekata koji su bili deo zajedničkog rada na ostvarivanju i razvoju saradnje. Takođe, tokom proteklih godina je ostvareno i više poseta delegacija obe strane, tokom kojih je razmatran zajednički rad na unapređenju saradnje.


Provincija Henan se nalazi u centralnom delu Kine i najnaseljenija je je provincija u Kini sa svojih više od 100 miliona stanovnika. Ovu provinciju, pored naseljenosti, karakteriše izuzetno značajan podatak kada je istorija i kultura u pitanju. Istorijat Kine, kada je u pitanju kulturno nasleđe i kinesko pismo, vezan je za provinciju Henan, gde se nalaze prva nalazišta se detaljima o nastanku Kineskog pisma, kao i drugo što je vezano za kulturu i istorijat tog vremena. Takođe, ova provincija se nalazi u prvom planu kada je u pitanju nastanak budizma u Kini, koji se upravo u ovoj provinciji pojavio iz Indije. Tu su i brojni veliki spomenici pod zaštitom UNESCO, među njima Gigantski Buda i nekadašnji carski grad i prestonica Kaifeng, a ova provincija je mesto u kome se nalazi čuveni hram Šaolin, mesto nastanka borilačkih veština koje su praktikovali monasi ovog hrama. Glavni grad provincije je Zhengzhou (Džengdžou), moderan grad sa velikim brojem zelenih površina i poznatim univerzitetom, grad koji predvodi razvoj ove provincije. Gradovi Luoyang (Lojan) i Anyang (Anjang) su u samom vrhu gradova od najvišeg značaja za istoriju i kulturno nasleđe Kine.  

zhengzhou.jpg kaifeng 3.jpg Longmen_Caves_1.jpg

Nekoliko detalja gradova Zhengzhou i Kaifeng, kao i  čuvene statue Gigantski Buda, isklesane u kamenu (Longmen, Luoyang)

IMG_1410.JPG IMG_2257.JPG IMG_2147.JPG IMG_2436.JPG

“Društvo Daleki istok” je organizovalo brojne aktivnosti koje su pripremane sa ciljem upoznavanja sa ovom kineskom provincijom, kao i tamošnjim brojnim izvorištima kulturnog i istorijskog nasleđa. Takođe, razmene delegacija dve strane su doprinele novim saznanjima vezano za obostranu želju za saradnjom, što je rezultiralo brojnim programima i učešćem u manifestacijama koje su održavane u obe zemlje. U okviru saradnje “Društva Daleki istok” i asocijacije HPAFFC, došlo je i do učešća učenika iz glavnog grada provincije Henan, Zhengzhou, na tradicionalnom dečjem festivalu Radost Evrope, a za tu priliku, vlada ove kineske provincije je poslala delegaciju koja je, tokom boravka u Beogradu, imala bogat sadržaj, od učešća na festivalu i sastanaka radi realizacije programa saradnje sa “Društvom Daleki istok”, do zvaničnih prijema i razgovora u institucijama vlade Srbije i Skupštine grada Beograda. Predstavnici “Društva Daleki istok” su, takođe, posetili ovu kinesku provinciju, kada su im domaćini bili asocijacija HPAFFC, institucije vlade provincije Henan i glavnog grada Zhengzhou.