2016 © Društvo Daleki istok  Zaštita privatnosti | Pravo na intelektualnu svojinu

Međunarodna saradnja


Dugogodišnji rad Društva Daleki istok na planu saradnje sa institucijama od visokog značaja u NR Kini, pokazao je da se i organizacije koje pripadaju nevladinom sektoru mogu pozicionirati kao predstavnici svoje zemlje u ukupnoj međunarodnoj saradnji.

Nazad

Mnogo toga je rečeno i napisano o ulozi civilnog društva u svim sferama i oblicima nastupa jedne države na polju međunarodne saradnje i odnosima sa drugim državama. Kada je reč o ukupnim odnosima Republike Srbije i Narodne Republike Kine, uloga Društva Daleki istok u njima je od izuzetnog znača, o čemu govore brojne aktivnosti koje su ostvarene tokom 26 godina rada Društva, Memorandumi i Sporazumi o saradnji koje je Društvo Daleki istok potpisalo sa visokim institucijama u NR Kini, a uz to i brojni susreti i sastanci sa sa rukovodiocima visokih institucija i predstavnicima izvršne vlasti. Mnogo toga iz napred navedenog, uticalo je da nekolicina medija u Srbiji rad Društva Daleki istok nazove imenom “Nezvanična diplomatija”. (Na slici desno: susret sa predsednikom vlade NR Kine)

Na ovoj stranici se nalaze fotografije napravljene prilikom boravka predstavnika Društva Daleki istok u zvaničnim posetama Šangajskoj Narodnoj Asocijaciji za Prijateljstvo sa Stranim Zemljama (SPAFFC), Kineskoj Narodnoj Asocijaciji za Prijateljstvo sa Stranim Zemljama, Univerzitetu Peking, Institutu HANBAN, Biblioteci Šangaja, China radio International, Šangajskom distriktu Baošan, Šangajskom distriktu Fengxian, Narodnoj Asocijaciji Provincije Henan za Prijateljstvo sa Stranim Zemljama, kao i fotografije napravljene prilikom posete zajedničkih delegacija predstavnika Društva Daleki istok i institucija grada Šangaja i provincije Henan Ministarstvu za kulturu u Vladi Republike Srbije i Beogradskoj opštini Voždovac. Na stranici se, takođe, nalaze fotografije napravljene prilikom boravka predstavnika Društva Daleki istok na Međunarodnim seminarima u Kini, kao i fotografije napravljene prilikom boravka kineskih učenika iz kineskih gradova Šendžen i Džengdžou na festivalu Radost Evrope u Beogradu.

Predstavnici Društva Daleki istok su više puta bili u prilici da čine delegaciju koja je prisustvovala i učestvovala u seminarima i skupovima koje su organizovali kineske institucije za međunarodnu saradnju. Isto tako, predstavnici Društva Daleki istok su bili na čelu delegacija u poseti kineskim institucijama, a u kojima su se nalazili predstavnici gradova i opština u Srbiji, koje su učestvovale u projektima Društva Daleki istok o povezivanju sa kineskim gradovima i opštinama (na slikama). Isto tako, Društvo Daleki istok je potpisnik više Sporazuma o saradnji sa kineskim institucijama i organizacijama (na slici iznad: kopija poslednjeg pasusa originalnog Sporazuma o saradnji Društva Daleki istok i Univerziteta Džengdžou (oktobar 2013. g.).

Učešće Društva Daleki istok u programima i projektima koji se odnose na saradnju sa institucijama u NR Kini, odvija se već godinama, što se prenelo na zvaničnu saradnju koja je, vremenom, bivala sve uspešnija i išla uzlaznom putanjom kada je u pitanju realizacija iste. Društvo Daleki istok je, tokom godina, uspostavilo uspešnu saradnju i sa nekim od visokih institucija u lokalnim i državnim upravama u Kini, uključujući u to i saradnju sa institucijama obrazovanja i kulture, pa i medija. Jednom rečju, Društvo Daleki istok je, kada su ukupni odnosi i saradnja između Srbije i Kine u pitanju, postalo svojevrstan most između dve zemlje i dva naroda, odnosno, jedna vrsta nezvanične diplomatije, a svi članovi Društva su, kada je za to ukazala prilika, dostojno reprezentovali Srbiju.


Na slici levo: predsednik Društva Daleki istok, Goran Vasiljević, i, zamenik gradonačelnika Šangaja, Tang Dengjie.


Jedan od najvažnijih trenutaka u radu Društva Daleki istok, svakako je potpisivanje Memoranduma o saradnji sa institucijama grada Šangaja, u okviru koga je došlo do brojnih razmena učenika, škola, gradova i opština, institucija, kao i učešća predstavnika dve strane u festivalima koji su se održavali ili se održavaju u obe zemlje, razmeni u postavljanju izložbi, saradnji na nivou razmena u nauci i tehnici, saradnji u opremanju knjiških fondova biblioteka u Srbiji knjigama kineskih izdavača, zatim pokretanje kulturno-obrazovnog projekta pod nazivom “Prozor Šangaja” u Srbiji i još mnogo toga što ide u prilog konstataciji da je saradnja Društva Daleki istok sa institucijama Šangaja, ujedno, jedan od stubova saradnje između Kine i Srbije.


Na slici levo: Predsednik Društva Daleki istok i izvršni potpredsednik SPAFFC i zamenik direktora Odeljenja inostranih poslova Šangaja, Yuan Gongxia, potpisuju Sporazum o saradnji (Šangaj, juli 2004. G.)


Idejni projekat Društva Daleki istok o povezivanju gradova i opština Kine i Srbije, realizovan je u više navrata, a o tome govore aktivnosti koje je organizovalo Društvo Daleki istok i u okviru kojih je došlo do povezivanja grada Kragujevca i Šangajskog distrikta Baošan, grada Niša i grada Đaozuo u kineskoj provinciji Henan, Beogradske opštine Voždovac i Šangajskog distrikta Đading, Osnovne škole “Bora Stanković” iz Beograda i Osnovne škole “Novi put” u Šangajskom distriktu Đading, dok se u pripremi nalazi nekoliko planova i projekata vezano za nova povezivanja i saradnju.Uz to, Društvo Daleki istok je povezalo i brojne biblioteke u Srbiji sa projektom “Prozor Šangaja”, u okviru čega su Biblioteka Šangaja i Društvo Daleki istok, uručili za knjižni fond tih biblioteka, nekoliko hiljada knjiga kineskih izdavača.

Na slici levo: Potpisivanje Sporazuma o saradnji grada Kragujevca i Šangajskog distrikta Baošan (Šangaj, septembar 2006. g.)

Nezvanična diplomatija

Predstavnici Društva Daleki istok su boravili u Kini više puta i svaki put su naišli na srdačnu dobrodošlicu od strane svojih domaćina, saradnika i prijatelja. Bilo da su u pitanju zvanični susreti ili susreti sa prijateljima, kada god su predstavnici i članovi Društva Daleki istok imali priliku da borave u Kini, nailazili su na izuzetno poštovanje svojih domaćina i srdačnu dobrodošlicu koja se ne može opisati običnim rečima. Svemu tome je doprineo dugogodišnji rad Društva Daleki istok na polju sveobuhvatne saradnje i unapređenju međusobnog razumevanja i prijateljstva.


Na slici desno: Veliki elektronski displej u holu Instituta HANBAN u Peking, u čast posete predstavnika Društva Daleki istok ovom institutu (Peking, juli 2015. g.)

Srdačna dobrodošlica za Društvo Daleki istok

Šangajski distrikt Đading

Kineska Narodna Asocijacija za Saradnju sa Stranim Zemljama

Šangajska Narodna Asocijacija za saradnju sa Stranim Zemljama

Univerzitet Džengdžou

Šangajski distrikt Baošan

Šangajski distrikt Fengsien

Biblioteka Šangaja

Univerzitet Peking

Šangajski Muzej nauke i tehnike