O nama


Društvo Daleki istok je jedinstveno udruženje, nastalo na principu dobrovoljnosti i ljubavi svojih članova prema onome čemu su posvetili svoj rad i aktivnosti u kojima učestvuju. Na ovoj internet prezentaciji se nalazi samo jedan deo onoga što su članovi Društva Daleki istok uradili.

2016 © Društvo Daleki istok   Zaštita privatnosti | Pravo na intelektualnu svojinu

Dobrodošli u Društvo Daleki istok

Društvo Daleki istok je udruženje iz Beograda, registrovano po Zakonu o udruženjima kod nadležnih institucija Republike Srbije. Društvo Daleki istok ima svoj registarski broj, PIB, logo znak, kao i naziv na srpskom, engleskom i kineskom jeziku. Ciljevi rada Društva Daleki istok su negovanje tradicija, kulture, jezika i svih kulturnih i tradicionalnih vrednosti naroda i zemalja Dalekog istoka, njihovo predstavljanje u Srbiji, a istovremeno predstavljanje na Dalekom istoku, tradicija i kulture srpskog naroda i Srbije. Društvo Daleki istok je neprofitno i nefinansijsko udruženje, nema svoj račun i ne bavi se privrednim aktivnostima.

UPOZNAJTE “DRUŠTVO DALEKI ISTOK”

- “Praznik proleća” - tradicija Društva Daleki istok

- Centar za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”

- Priznanja i nagrade

- Međunarodna saradnja

- Članstvo

Jedinstveni most prijateljstva

Ono što je karakterisalo rad Društva Daleki istok svih ovih godina, predstavljaju učešća u međunarodnoj saradnji sa institucijama u NR Kini, pripremanju brojnih zajedničkih programa i projekata koji su umnogome doprineli ukupno saradnji Srbije i NR Kine, a o tome govore brojna priznanja dobijena od strane institucija u Srbiji i NR Kini. 2012. godine, grad Šangaj je, u znak priznanja za dugogodišnju saradnju sa institucijama ove kineske metropole, dodelio predsedniku Društva Daleki istok priznanje pod nazivom “Magnolija”, koje dobitniku ovakvog priznanja omogućava dobijanje statusa počasnog građanina Šangaja.

Društvo Daleki istok je udruženje iz Beograda, registrovano po Zakonu o udruženjima kod nadležnih institucija Republike Srbije. Društvo Daleki istok ima svoj registarski broj, PIB, logo znak, kao i naziv na srpskom, engleskom i kineskom jeziku. Ciljevi rada Društva Daleki istok su negovanje tradicija, kulture, jezika i svih kulturnih i tradicionalnih vrednosti naroda i zemalja Dalekog istoka, njihovo predstavljanje u Srbiji, a istovremeno predstavljanje na Dalekom istoku, tradicija i kulture srpskog naroda i Srbije. Društvo Daleki istok je neprofitno i nefinansijsko udruženje, nema svoj račun i ne bavi se privrednim aktivnostima.

Želimo dobrodošlicu svim posetiocima ove internet prezentacije Društva Daleki istok, uz nadu da će sadržaj koji se nalazi na ovim stranicama biti od koristi što se tiče upoznavanja sa našim radom i aktivnostima, kao i upoznavanja sa dalekoistočnim kulturnim i tradicionalnim vrednostima. Društvo Daleki istok je otvoreno za svaki kontakt i saradnju sa udruženjima istih ili sličnih programa rada.

Društvo Daleki istok sarađuje i sa brojnim institucijama, opštinama i gradovima u Srbiji, a isto tako, inicijator je i organizator povezivanja srpskih i kineskih gradova i opština, razmene učenika dve zemlje, kao i učešća mladih u radu letnjih kampova kampova u Kini. Na inicijativu i uz pomoć Društva Daleki istok, došlo je do nastupa dečjeg hora iz Srbije na međunarodnom festivalu dečjih horova u Šangaju, a Društvo Daleki istok je omogućilo da se, prvi put od kako se ovaj festival održava, deca iz Kine pojave na dečjem festivalu “Radost Evrope” u Beogradu.

Društvo Daleki istok je učestvovalo i u brojnim dešavanjima i programima na planu međunarodne saradnje, a koji su afirmisali Srbiju i srpske vrednosti na tlu NR Kine. Potpisani Sporazumi o saradnji sa institucijama i organizacijama u NR Kini, učinili su da veliki broj učenika iz gradova u Srbiji, dobije priliku da putuje u Kinu i da tamo provede izvesno vreme u okviru programa razmene ili u Letnjim kampovima za mlade. Ovakvi programi su omogućili i kineskim učenicima da provedu izvesno vreme u Srbiji i da upoznaju našu zemlju tokom vremena koje su proveli sa svojim domaćinima, učenicima iz gradova u Srbiji, kojima su bili domaćini u Kini. Ovde treba posebno izdvojiti letnju razmenu učenika iz Kragujevca i Šangaja, zatim boravak mladih iz Srbije u Letnjem kampu u Šangaju, učestvovanje Dečjeg hora MŠ Mokranjac u letnjim programima u Šangaju i na Međunarodnom festivalu dečjih horova u ovom gradu, a posebno mesto zauzima Dečji festival “Radost Evrope” u Beogradu, na kome se, zahvaljujući Društvu Daleki istok, već nekoliko puta pojavljuju učesnici iz Kine, a dečja igračka trupa iz Šangaja je bila prva koja se ikada pojavila na “Radost Evrope”, a da potiče sa prostora ne samo Kine, već i Azije.


Uz sve to, brojne su delegacije koje su posetile Beograd i Srbiju, a deo su institucija ili organizacija u NR Kini koje imaju, sada već dugogodišnju, uspešnu saradnju sa Društvom Daleki istok. Te posete su bile vezane i za programe čiji je idejni tvorac Društvo Daleki istok, a koji se odnose na povezivanje gradova u Srbiji i Kini, kao i povezivanje institucija i škola naše dve zemlje. Ovi programi i projekti Društva Daleki istok su pokazali izuzetan uspeh i uticali su na kreiranje novih programa koji već pokazuju da će, ne samo ponoviti uspeh predhodnih, već da će ih i nadmašiti. Društvo Daleki istok je nosilac programa saradnje i sa institucijama kulture i obrazovanja u Srbiji, koje su, zahvaljujući toj saradnji, dospele u programe i projekte saradnje Društva Daleki istok sa institucijama u Kini, a istovremeno su postale i deo te saradnje. Brojni projekti i aktivnosti Društva Daleki istok tokom svih ovih godina rada, učinili su da naša organizacija stekne zavidan ugled u Kini i Srbiji.

Ima trenutaka koji pripadaju samo članovima Društva, baš kao što je jedan ovakav koji je na fotografiji na slici desno, kada je zabeležen trenutak u kome su se članovi Društva, uz specijalitete jednog od kineskih restorana, oprobali u pevanju karaoke.

Ima trenutaka koji pripadaju samo članovima Društva, baš kao što je jedan ovakav koji je na fotografiji na slici desno, kada je zabeležen trenutak u kome su se članovi Društva, uz specijalitete jednog od kineskih restorana, oprobali u pevanju karaoke.

Ima trenutaka koji pripadaju samo članovima Društva, baš kao što je jedan ovakav koji je na fotografiji na slici desno, kada je zabeležen trenutak u kome su se članovi Društva, uz specijalitete jednog od kineskih restorana, oprobali u pevanju karaoke.

IMG_8779.JPG IMG_4327.JPG 20150130_191628.jpg

Programske aktivnosti Društva Daleki istok vezano za međunarodnu saradnju sa institucijama u NR Kini, donele su brojne zajedničke projekte koji su sa uspehom realizovani, uključujući i međusobne razmene delegacija i susrete sa zvaničnicima rukovodećih struktura u obe zemlje. (Na slikama gore i ispod: predstavnici Društva Daleki istok i Odeljenja inostranih poslova u Narodnoj vladi provincije Henan, na prijemu i razgovorima u Ministarstvu za kulturu i informisanje Republike Srbije)

Tradicionalna proslava Praznika proleća, kao jedna od najvažnijih i prepoznatljivih aktivnosti Društva Daleki istok, dobila je na značaju činjenicom da se u pripreme i organizaciju proslave ovog najvećeg i najznačajnijeg tradicionalnog praznika kineskog naroda koju u Beogradu organizuje Društvo Daleki istok, uključila i Ambasada NR Kine. Pored toga, saradnja Društva Daleki istok sa Ambasadom NR Kine je dobila nove dimenzije kroz učešće Društva u pripremama brojnih dešavanja koje je Ambasada NR Kine priređivala u okviru svojih aktivnosti, kao i onih koje su održavane u okviru programa saradnje sa Gradom Beogradom i državnim organima Republike Srbije. Društvo Daleki istok i Ambasada NR Kine su, 24. aprila 2014. godine, u dvorištu ambasade posadili mladicu hrasta kao simbol trajnog prijateljstva. Na tradicionalnim proslavama Praznika proleća, među visokim gostima i zvanicama, često su bili prisutni i najviši državni rukovodioci Republike Srbije. Pored toga što su bili oduševljeni svečanim programom, više puta je naglašen značaj rada Društva Daleki istok u pogledu saradnje Srbije sa NR Kinom. (Na slici gore: Predsednik Narodne Skupštine Republike Srbije, g. Nebojša Stefanović, na svečanosti Društva Daleki istok povodom Praznika proleća)

Učešćem u programima saradnje u međunarodnim projektima, Društvo Daleki istok je pokrenulo i niz projekata koji su zauzeli značajno i istaknuto mesto u radu Društva. Jedan od najvećih projekata koje je organizovala Biblioteka Šangaja/Institut za naučno- tehničke informacije Šangaja, a koji su deo programa koji širom sveta promoviše kulturne vrednosti Kine i Šangaja, “Prozor Šangaja”, pokrenut je u Srbiji u sklopu rada Društva Daleki istok, kao partnera Biblioteke Šangaja u ovom projektu. Zajedničkom ocenom Biblioteke Šangaja i Institucija Narodne vlade Šangaja, program koji se odvija u okviru projekta “Prozor Šangaja” u Srbiji, a koji organizuje i kojim upravlja Društvo Daleki istok, označen je kao najuspešniji od svih koji su pokrenuti u zemljama širom sveta. U okviru ovog projekta i programa koji sadrže kulturne vrednosti Kine i kineskog naroda, Društvo Daleki istok je pokrenulo Školu kineskog jezika i kulture, namenjenu isključivo redovnim studentima Univerziteta u Beogradu. Ova Škola je pokrenuta sa ciljem da pruži dopunsko obrazovanje studentima, a odvija se u više nivoa. Kao i sve druge aktivnosti Društva Daleki istok, tako je i ova Škola besplatna. (Slika gore: Promocija nastave kineskog jezika na Ekonomskom fakultetu u Beogradu)

Društvo Daleki istok je organizator brojnih izložbi, kako onih u čijoj postavci se nalaze fotografije sa temama iz raznih oblasti života u Kini, zatim predela i gradova, pa do onih koje pripadaju postavkama u kojima se nalaze originalni radovi kineskih umetnika.


Takođe, izložbe koje je organizovalo Društvo Daleki istok, sadržale su i tematske postavke, kao što su bile izložbe o kineskim tradicionalnim običajima i kuhinji, zatim izložba postera i fotografija o Svetskoj izložbi EXPO 2010 u Šangaju, izložba fotografija iz sveta sporta čiji su autori najpoznatiji kineski fotoreporteri.


Na slkama desno: Svečano otvaranje izložbe tradicionalnog kineskog slikarstva (autor radova Wang Wen Yin), postavka radova umetnika kineskog tradicionalnog slikarstva iz grada Wuhan.

Članovi Društva Daleki istok su boravili na više seminara i stručnih usavršavanja u Kini, gde su imali priliku da se upoznaju sa aktuelnim dešavanjima i ekonomskim razvojem zemlje, uz priliku da obiđu neke od velikih investicija, uključujući tu i neke od najveći na tlu cele Kine. Pored toga, članovi Društva Daleki istok su učestvovali i na takmičenjima iz poznavanja kineskog jezika i kulture, koje se na svetskom nivou održava svake godine u Kini, gde su postizali zapažene rezultate. Takođe, vodeći kineski mediji su više puta prikazivali emisije o Društvu Daleki istok, a sa nekima od tih medija je ostvarena dugogodišnja uspešna saradnja, tokom koje su održana brojna dešavanja sa ciljem da javnosti u Srbiji i Kini prikažu što više toga što se odnosi na kulturne vrednosti dve zemlje, Kine i Srbije. (Na slikama desno)

- Organizaciona struktura

Jedna od izuzetno značajnih aktivnosti u radu Društva Daleki istok, svakako je saradnja sa Dečjim kulturnim centrom Beograda, koja traje skoro punih 20 godina. Zahvaljujući angažovanju Društva Daleki istok, došlo je do prvog nastupa jedne dečje grupe iz NR Kine, i uopšte, sa azijskog kontinenta, na Dečjem festivalu Radost Evrope, 2007. godine. Pomenute godine, Društvo Daleki istok i institucije Narodne vlade Šangaja (SPAFFC i Centar za mlade Šangaja), organizovali su, na molbu Dečjeg kulturnog centra Beograda, dolazak dečje igračke trupe “Ruka ruci” iz Šangaja na Radost Evrope 2007, da bi, kasnije, Društvo Daleki istok ponovo obezbedilo dolazak dečje igračke grupe, ovog puta iz grada Džengdžou (Zhengzhou) 2012. godine (na slici ispod - levo), provincija Henan, na ovaj poznati dečji festival koji se održava u Beogradu. Uz to, Društvo Daleki istok je još jednom bilo domaćin dečjoj igračkoj grupi iz NR Kine, iz grada Šendžen (Shenzhen), 2009. godine (na slici ispod - desno).

Dugogodišnja saradnja sa ambasadom NR Kine, dala je mnogo toga što se može smatrati za jednu izuzetno dobru i uspešnu saradnju. Jedno od najvećih iznenađenja za javnost u Srbiji, bilo je pojavljivanje kineskih diplomata u srpskoj narodnoj nošnji, u koreografiji koju je osmislila i pripremila Snežana Rodić, član Upravnog odbora I glavni koreograf kada su u pitanju scenski nastupi naših članova. Snežana je uvežbala kineske diplomate da odigraju splet igara iz Srbije, što je bio deo programa za prijem u ambasadi, a na molbu Skupštine grada Beograda i organizatora dočeka Nove godine ispred Narodne skupštine Republike Srbije, ova koreografija je izvedena u programu dočeka, pred samu ponoć i na temperaturi od - 12 stepeni (ispode teksta - slike iz ambasade NR Kine i na sceni ispred Narodne skupštine Republike Srbije).

Saradnja sa Ambasadom NR Kine u Beogradu spada u jedan od najvažnijih programskih ciljeva Društva Daleki istok. Predstavnici Ambasade NR Kine su, od samog početka rada Društva, prisutni na skoro svim aktivnostima koje je Društvo Daleki istok organizovalo u proteklom periodu, uz nebrojeno puno aktivnosti koje su zajednički pripremali i u njima učestvovali. Takođe, tokom svih ovih godina, aktivnostima Društva Daleki istok je prisustvovao i nj. e. Ambasador, što samo po sebi govori o ulozi Društva Daleki istok sa ciljem boljeg upoznavanja i međusobnog razumevanja dve zemlje i dva naroda, kao i razvoja prijateljstva i saradnje. Ambasada NR Kine je više puta priredila prijeme za Društvo Daleki istok, na kojima je ambasador, u svečanom obraćanju, naglašavao da rad koji ostvaruje Društvo Daleki istok, ima izuzetan značaj za saradnju dve zemlje.

Društvo Daleki istok, u saradnji sa Beogradskom opštinom Voždovac, pripremilo je program nastave predmeta Kineski jezik i kultura za Osmu beogradsku gimnaziju, gde je ovaj predmet, kao fakultativan, uveden rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije. To je bilo prvi put da je kineski jezik zvanično uveden u nastavni program srednje škole u Srbiji. Ovaj projekat je bio predviđen i kao deo saradnje Opštine Voždovac i šangajskog distrikta Đading, nastale u sklopu programskog rada Društva Daleki istok na povezivanju gradova Srbije i Kine.


Na slikama iznad: trenuci zabeleženi na prijemima koje je za članove Društva Daleki istok priređivao amabsadr NR Kine u Srbiji

Narodna vlada Šangaja, sa čijim institucijama Društvo Daleki istok ostvaruje dugogodišnju uspešnu saradnju, odobrila je Društvu Daleki istok da u Srbiji predstavi Svetsku izložbu EXPO 2010 koja je održana u Šangaju i da tako promoviše jednu od najvećih svetskih manifestacija. Društvo Daleki istok je ovu promociju uspešno uradilo kroz svoje aktivnosti koje su uključivale promociju EXPO 2010 u Beogradu i Nišu, zatim kroz brojne izložbe fotografija na temu koja je predstavljala ovaj događaj, a poseban događaj je predstavljala projekcija filma koji su predstavnici Društva Daleki istok snimili 2009. godine, tokom zvanične posete institucijama Šangaja, kada su obišli i prostor kompleksa na kome su podizani objekti koji su naredne godine činili infrastrukturu Shanghai EXPO 2010. (Na slici iznad: ambasador Wei Jinghua prima zvaničnu maskotu Svetske izložbe Shanghai EXPO 2010, na promociji Svetske izložbe u Beogradu, april 2010. godine).

Programi rada koje Društvo Daleki istok priprema i organizuje sa ciljem da doprinese ukupnoj saradnji Srbije sa NR Kinom, kao i ukupnom razumevanju između dve zemlje i dva naroda, nailaze na razumevanje i podršku institucija Republike Srbije, istovremeno i grada Beograda. Uz to, na aktivnostima koje Društvo Daleki istok organizuje, često su prisutni i najviši državni funkcioneri.

Društvo Daleki istok sarašuje sa institucijama Republike Srbije, a učestvuje i u međunarodnoj saradnji i kulturno-obrazovnim programima koji imaju podršku nekoliko ministarstava. Društvo Daleki istok uspešno sarađuje i sa visokoškolskim institucijama, što je doprinelo dodatnom obrazovanju mladih. Uz to, Društvo Daleki istok ima podršku institucija Grada Beograda, kao i nekoliko beogradskih opština, što je više puta do sada dalo izuzetno uspešne rezultate u pripremanju i realizaciji velikog broja kulturno obrazovnih programa koji su bili od značaja za kulturni život grada Beograda.

Učešćem u programima saradnje u međunarodnim projektima, Društvo Daleki istok je pokrenulo i niz projekata koji su zauzeli značajno i istaknuto mesto u radu Društva. Jedan od najvećih projekata koje je organizovala Biblioteka Šangaja/Institut za naučno- tehničke informacije Šangaja, a koji su deo programa koji širom sveta promoviše kulturne vrednosti Kine i Šangaja, “Prozor Šangaja”, pokrenut je u Srbiji u sklopu rada Društva Daleki istok, kao partnera Biblioteke Šangaja u ovom projektu. Zajedničkom ocenom Biblioteke Šangaja i Institucija Narodne vlade Šangaja, program koji se odvija u okviru projekta “Prozor Šangaja” u Srbiji, a koji organizuje i kojim upravlja Društvo Daleki istok, označen je kao najuspešniji među svima koji su pokrenuti u zemljama širom sveta. U okviru ovog projekta i programa koji sadrže kulturne vrednosti Kine i kineskog naroda, Društvo Daleki istok je pokrenulo Školu kineskog jezika i kulture, namenjenu isključivo redovnim studentima Univerziteta u Beogradu. Ova Škola je pokrenuta sa ciljem da pruži dopunsko obrazovanje studentima, a odvija se u više nivoa. Kao i sve druge aktivnosti Društva Daleki istok, tako je i ova Škola besplatna.

- Mediji o Društvu Daleki istok