Pružili smo mogućnost posetiocima našeg internet portala da prate rad Društva Daleki istok i na društvenim mrežama

Pratite nas na društvenim mrežama

Kontaktirajte “Društvo Daleki istok”:

Home

O nama

Aktivnosti

Prozor Šangaja

Zaštita privatnosti

Pravo na intelektualnu svojinu

O nama

Upoznajte “Društvo Daleki istok”

“Društvo Daleki istok” - jedinstveni Most prijateljstva između Srbije i Kine

Želimo dobrodošlicu svim posetiocima našeg internet portala, sa željom da sadržaj koji se nalazi na ovim stranicama upozna svakoga sa našim radom i aktivnostima, kao i sa dalekoistočnim kulturnim i tradicionalnim vrednostima. “Društvo Daleki istok” ove godine ulazi u 30-tu godišnjicu svog rada i taj jubilej će biti obeležen brojnim aktivnostima i dešavanjima, čime će obeležiti ovaj značajni jubilej. Više toga o nama i naših tri decenije rada, pogledajte na ovoj, ali i na drugim stranicama našeg internet portala.  

30 godina predanosti radu na približavanju i razumevanju dvaju zemalja i kultura, Srbije i Kine, ogledalo je “Društva Daleki istok”  

chunjieA (20).JPG chunjieA (8).JPG chunjieA (27).JPG CO0A4622.JPG


“Društvo Daleki istok” je udruženje iz Beograda, registrovano po Zakonu o udruženjima kod nadležnih institucija Republike Srbije. “Društvo Daleki istok” ima svoj registarski broj, PIB, logo znak, kao i naziv na srpskom, engleskom i kineskom jeziku. Ciljevi rada “Društva Daleki istok” su negovanje tradicija, kulture, jezika i svih kulturnih i tradicionalnih vrednosti naroda i zemalja Dalekog istoka, njihovo predstavljanje u Srbiji, a istovremeno predstavljanje tradicija i kulture srpskog naroda i Srbije na Dalekom istoku. “Društvo Daleki istok” je neprofitno i nefinansijsko udruženje, i ne bavi se privrednim aktivnostima. Programske aktivnosti “Društva Daleki istok” donele su veliki broj projekata u okviru kojih je ostvarena saradnja sa brojnim institucijama u Srbiji i Kini, sa opštinama i gradovima u Srbiji i  Kini, inicijator je i organizator povezivanja srpskih i kineskih gradova i opština, razmene učenika dve zemlje, učešća mladih iz Srbije u radu letnjih kampova u Kini, kao učešća ansambala i umetničkih grupa na festivalima folklora i umetnosti u obe zemlje.  

Organizaciona struktura

Članstvo

“Praznik proleća” - tradicija “Društva Daleki istok”

Centar za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”

Priznanja i nagrade

Saradnja sa institucijama u Srbiji

Saradnja sa institucijama u Kini

Mediji o “Društvu Daleki istok”

Arhivski materijal

IMG_2411.JPG IMG_2462.JPG

Aktivnosti “Društva Daleki istok” u saradnji sa institucijama u NR Kini, donele su brojne projekte koji su sa uspehom realizovani, uključujući razmene delegacija i susrete sa zvaničnicima u obe zemlje. (predstavnici “Društva Daleki istok” i Odeljenja inostranih poslova u vladi provincije Henan, na prijemu u Ministarstvu za kulturu i informisanje Republike Srbije)

“Društvo Daleki istok” je učestvovalo i u brojnim dešavanjima i programima na planu međunarodne saradnje, a koji su afirmisali Srbiju i srpske vrednosti na tlu NR Kine. Potpisani Sporazumi o saradnji sa institucijama i organizacijama u NR Kini, učinili su da veliki broj učenika iz gradova u Srbiji, dobije priliku da putuje u Kinu i da tamo provede izvesno vreme u okviru programa razmene ili u Letnjim kampovima za mlade. Ovakvi programi su omogućili i kineskim učenicima da provedu izvesno vreme u Srbiji i da upoznaju našu zemlju tokom vremena koje su proveli sa svojim domaćinima, učenicima iz gradova u Srbiji, kojima su bili domaćini u Kini. Ovde treba posebno izdvojiti letnju razmenu učenika iz Kragujevca i Šangaja, zatim boravak mladih iz Srbije u Letnjem kampu u Šangaju, učestvovanje Dečjeg hora MŠ Mokranjac u letnjim programima u Šangaju i na Međunarodnom festivalu dečjih horova u ovom gradu, a posebno mesto zauzima Dečji festival “Radost Evrope” u Beogradu, na kome se, zahvaljujući “Društvu Daleki istok”, već nekoliko puta pojavljuju učesnici iz Kine, a dečja igračka trupa iz Šangaja je bila prva koja se ikada pojavila na “Radost Evrope”, a da potiče sa prostora ne samo Kine, već i Azije. Uz sve to, brojne su delegacije koje su posetile Beograd i Srbiju, a deo su institucija ili organizacija u NR Kini koje imaju, sada već dugogodišnju, uspešnu saradnju sa “Društvom Daleki istok”. Te posete su bile vezane i za programe čiji je idejni tvorac Društvo Daleki istok, a koji se odnose na povezivanje gradova u Srbiji i Kini, kao i povezivanje institucija i škola naše dve zemlje. Ovi programi i projekti “Društva Daleki istok” su pokazali izuzetan uspeh i uticali su na kreiranje novih programa koji već pokazuju da će, ne samo ponoviti uspeh predhodnih, već da će ih i nadmašiti. “Društvo Daleki istok” je nosilac programa saradnje i sa institucijama kulture i obrazovanja u Srbiji, koje su, zahvaljujući toj saradnji, dospele u programe i projekte saradnje “Društva Daleki istok” sa institucijama u Kini, a istovremeno su postale i deo te saradnje. Brojni projekti i aktivnosti “Društva Daleki istok” tokom svih ovih godina rada, učinili su da naša organizacija stekne zavidan ugled u Kini i Srbiji. (Na slikama desno)

shk26.jpg skg27.jpg IMG_1821.jpg IMG_2148.JPG

Članovi “Društva Daleki istok” su boravili na više seminara i stručnih usavršavanja u Kini, gde su imali priliku da se upoznaju sa aktuelnim dešavanjima i ekonomskim razvojem zemlje, uz priliku da obiđu neke od velikih investicija, uključujući tu i neke od najveći na tlu cele Kine. Pored toga, članovi “Društva Daleki istok” su učestvovali i na takmičenjima iz poznavanja kineskog jezika i kulture, koja se odr#avaju u Kini, gde su postizali zapažene rezultate. (Slike desno)

“Društvo Daleki istok” je i  organizator brojnih izložbi, kako onih u čijoj postavci se nalaze fotografije sa temama iz raznih oblasti života u Kini, pa do onih koje pripadaju postavkama u kojima se nalaze originalni radovi kineskih umetnika. Takođe, “Društvo Daleki istok” je orgaizator i izložbi o EXPO 2010 u Šangaju, Na slkama desno: Svečano otvaranje izložbe tradicionalnog kineskog slikarstva (autor radova Wang Wen Yin, umetnika kineskog tradicionalnog slikarstva iz grada Wuhan).

Ilustracija za vece Strukovno obrazovanje u Kini.jpg 201373116366867.jpg IMG_3494.JPG IMG_3521.JPG

Tradicionalna proslava “Praznika proleća”, kao jedna od najvažnijih i prepoznatljivih aktivnosti “Društva Daleki istok,” dobila je na značaju činjenicom da se u pripreme i organizaciju proslave ovog najvećeg i najznačajnijeg tradicionalnog praznika kineskog naroda koju u Beogradu organizuje Društvo “Daleki istok”, uključila i Ambasada NR Kine. Pored toga, saradnja “Društva Daleki istok” sa Ambasadom NR Kine je dobila nove dimenzije kroz učešće Društva u pripremama brojnih dešavanja koje je Ambasada NR Kine priređivala u okviru svojih aktivnosti, kao i onih koje su održavane u okviru programa saradnje sa Gradom Beogradom i državnim organima Republike Srbije. “Društvo Daleki istok” i Ambasada NR Kine su, 24. aprila 2014. godine, u dvorištu ambasade posadili mladicu hrasta kao simbol trajnog prijateljstva. Na tradicionalnim proslavama Praznika proleća, među visokim gostima i zvanicama, često su bili prisutni i najviši državni rukovodioci Republike Srbije. Pored toga što su bili oduševljeni svečanim programom, više puta je naglašen značaj rada “Društva Daleki istok” u pogledu saradnje Srbije sa NR Kinom. (Na slikama desno: Predsednik Narodne Skupštine Republike Srbije, g. Nebojša Stefanović, na svečanosti “Društva Daleki istok” povodom Praznika proleća, a uz to da je “Društvo Daleki istok” uvežbalo osoblje Ambasade NR Kine u izvođenju koreografije srpskih narodnih pesama i igara)

IMG_0341.JPG DSC_0110.jpg ng 2.jpg ng 3.jpg ng 5.jpg

Sa proslave “Praznika proleća”


Programi rada koje “Društvo Daleki istok” priprema i organizuje sa ciljem da doprinese ukupnoj saradnji Srbije sa NR Kinom, kao i ukupnom razumevanju između dve zemlje i dva naroda, nailaze na razumevanje i podršku institucija Republike Srbije, istovremeno i grada Beograda. Uz to, na aktivnostima koje Društvo Daleki istok organizuje, često su prisutni i najviši državni funkcioneri.

“Društvo Daleki istok” sarađuje sa institucijama Republike Srbije, a učestvuje i u međunarodnoj saradnji i kulturno-obrazovnim programima koji imaju podršku nekoliko ministarstava. “Društvo Daleki istok” uspešno sarađuje i sa visokoškolskim institucijama, što je doprinelo dodatnom obrazovanju mladih. Uz to, “Društvo Daleki istok” ima podršku institucija Grada Beograda, kao i nekoliko beogradskih opština, što je više puta do sada dalo izuzetno uspešne rezultate u pripremanju i realizaciji velikog broja kulturno obrazovnih programa koji su bili od značaja za kulturni život grada Beograda.

Učešćem u programima saradnje u međunarodnim projektima, “Društvo Daleki istok” je pokrenulo i niz projekata koji su zauzeli značajno i istaknuto mesto u radu Društva. Jedan od najvećih projekata koje je organizovala Biblioteka Šangaja/Institut za naučno- tehničke informacije Šangaja, a koji su deo programa koji širom sveta promoviše kulturne vrednosti Kine i Šangaja, “Prozor Šangaja”, pokrenut je u Srbiji u sklopu rada “Društva Daleki istok”, kao partnera Biblioteke Šangaja u ovom projektu. Zajedničkom ocenom Biblioteke Šangaja i Institucija Narodne vlade Šangaja, program koji se odvija u okviru projekta “Prozor Šangaja” u Srbiji, a koji organizuje i kojim upravlja “Društvo Daleki istok”, označen je kao najuspešniji među svima koji su pokrenuti u zemljama širom sveta. U okviru ovog projekta i programa koji sadrže kulturne vrednosti Kine i kineskog naroda, “Društvo Daleki istok” je pokrenulo Školu kineskog jezika i kulture, namenjenu isključivo redovnim studentima Univerziteta u Beogradu. Ova Škola je pokrenuta sa ciljem da pruži dopunsko obrazovanje studentima, a odvija se u više nivoa. Kao i sve druge aktivnosti “Društva Daleki istok”, tako je i ova Škola besplatna.

Saradnja sa Ambasadom NR Kine u Beogradu spada u jedan od najvažnijih programskih ciljeva “Društva Daleki istok”. Predstavnici Ambasade NR Kine su, od samog početka rada Društva, prisutni na skoro svim aktivnostima koje je “Društvo Daleki istok” organizovalo u proteklom periodu, uz nebrojeno puno aktivnosti koje su zajednički pripremali i u njima učestvovali. Takođe, tokom svih ovih godina, aktivnostima “Društva Daleki istok” je prisustvovao i nj. e. Ambasador, što samo po sebi govori o ulozi “Društva Daleki istok” sa ciljem boljeg upoznavanja i međusobnog razumevanja dve zemlje i dva naroda, kao i razvoja prijateljstva i saradnje. Ambasada NR Kine je više puta priredila prijeme za “Društvo Daleki istok”, na kojima je ambasador, u svečanom obraćanju, naglašavao da rad koji ostvaruje “Društvo Daleki istok”, ima izuzetan značaj za saradnju dve zemlje.
“Društvo Daleki istok”, u saradnji sa Beogradskom opštinom Voždovac, pripremilo je program nastave predmeta Kineski jezik i kultura za Osmu beogradsku gimnaziju, gde je ovaj predmet, kao fakultativan, uveden rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije. To je bilo prvi put da je kineski jezik zvanično uveden u nastavni program srednje škole u Srbiji. Ovaj projekat je bio predviđen i kao deo saradnje Opštine Voždovac i šangajskog distrikta Đading, nastale u sklopu programskog rada “Društva Daleki istok” na povezivanju gradova Srbije i Kine.
Narodna vlada Šangaja, sa čijim institucijama “Društvo Daleki istok” ostvaruje dugogodišnju uspešnu saradnju, odobrila je “Društvu Daleki istok” da u Srbiji predstavi Svetsku izložbu EXPO 2010 koja je održana u Šangaju i da tako promoviše jednu od najvećih svetskih manifestacija. “Društvo Daleki istok” je ovu promociju uspešno uradilo kroz svoje aktivnosti koje su uključivale promociju EXPO 2010 u Beogradu i Nišu, zatim kroz brojne izložbe fotografija na temu koja je predstavljala ovaj događaj, a poseban događaj je predstavljala projekcija filma koji su predstavnici “Društva Daleki istok” snimili 2009. godine, tokom zvanične posete institucijama Šangaja, kada su obišli i prostor kompleksa na kome su podizani objekti koji su naredne godine činili infrastrukturu Shanghai EXPO 2010. (Na slici iznad: ambasador Wei Jinghua prima zvaničnu maskotu Svetske izložbe Shanghai EXPO 2010, na promociji Svetske izložbe u Beogradu, april 2010. godine).


U grupu značajnih aktivnosti “Društva Daleki istok”, spada i prva ikada u Kini održana izložba fotografija o životu i radu Nikole Tesle, jednog od najvećih pronalazača u istoriji čovečanstva. Ova izložba, kao jedna u nizu koje će biti postavljene širom Kine, idejno je osmišljena od strane “Društva Daleki istok” i predstavljena institucijama grada Šangaja i Muzeju Nikole Tesle u Beogradu, nakon čega su usledile pripreme i realizacija izložbe koja je svečano otvorena u Biblioteci Šangaja, u septembru 2017. godine. Ujedno, ova izložba je uvod u niz izložbi posvećenih radu Nikole Tesle, a koje će biti postavljene u saradnji sa najvećim i najznačajnijim institucijama u mnogim gradovima u Kini. Kompletan rad na osmišljavanju i pripremu ovog značajnog projekta je delo “Društva Daleki istok”, a u daljoj realizaciji u saradnji sa Šangajskom asocijacijom SPAFFC, Muzejem Nikole Tesle iz Beograda i Šangajskim muzejem nauke i tehnike.   

“Društvo Daleki istok” je, tokom svojih 30 godina rada, pokazalo da se mnogo toga može uraditi i postići sopstvenim radom, bez ikakve i bilo čije finansijske pomoći, što mnogi danas uzimaju kao predznak za bilo šta što je vezano za učešće u nekom radu ili programima koje su zamislili. Zahvaljujući stalnom i nesebičnom angažovanju svojih članova i rukovodstva, “Društvo Daleki istok” je  postiglo gotovo neverovatne rezultate za jednu organizaciju koja pripada nevladinom sektoru, uz činjenicu da rad Društva traje i opstaje tri pune decenije, uprkos mnogim teškoćama koje su svo to vreme prisutne. Za naredni period rada “Društva Daleki istok”, u programu aktivnosti su predviđeni novi koraci ka proširivanju povezivanja gradova i opština u Srbiji sa gradovima i opštinama u Kini, kao i nova povezivanja institucija obrazovanja i kulture dve zemlje. Primeri uspešne saradnje nekoliko gradova i opština u Srbiji sa gradovima i opštinama u Kini, koju je idejno osmislilo i ostvarilo “Društvo Daleki istok”, priznanje su za naš rad i angažovanje na širokom planu ukupne saradnje Srbije sa Kinom, a ujedno i priznanje za jedan veliki nesebičan trud i rad koji je inicijativno i idejno vođen i ostvaren zahvaljujući “Društvu Daleki istok”.     

#top

“Društvo Daleki istok”

Smiljanićeva 4

11000 Beograd

Kontakt telefon: 011 245 86 87

Elektronska pošta:

fareast@verat.net

dongfangzhijia@gmail.com

Ono što je karakteriše rad “Društva Daleki istok” svih ovih godina, predstavljaju učešća u saradnji sa institucijama u Kini, pripremanju programa i projekata koji su značajno doprineli ukupnoj saradnji Srbije sa Kinom, o čemu govore brojna priznanja od strane institucija u obe zemlje. Grad Šangaj je, u znak priznanja za dugogodišnju saradnju “Društva Daleki istok” sa institucijama ove kineske metropole, odlikovao predsednika “Društva Daleki istok” dvostrukim ordenom i priznanjem  “Magnolija”, a istovremeno pokrenuo i proceduru za status počasnog građanina Šangaja. Takođe, “Društvo Daleki istok” je postavilo brojne izložbe, među kojima izložbe o kineskim tradicionalnim običajima i kuhinji, zatim izložba postera i fotografija o Svetskoj izložbi EXPO 2010 u Šangaju, ili izložbe fotografija o sportu u Kini i kineskim sportistima.  Takođe, Narodna vlada Šangaja je odobrila “Društvu Daleki istok” da u Srbiji predstavi Svetsku izložbu EXPO 2010 koja je održana u Šangaju i da tako promoviše jednu od najvećih svetskih manifestacija..

Home O nama Aktivnosti Prozor Šangaja