Nazad

Univerzitet Peking

Po osnivanju, 3. jula 1898. godine, Univerzitet Peking je bio poznat kao Carski univerzitet u Pekingu, da bi 1912. godine promenio naziv u Nacionalni univerzitet Peking. Već 1917. godine Univerzitet Peking prerasta u najveću instituciju visokog obrazovanja u Kini, sa više od 2000 upisanih studenata i 14 odseka, da bi 1920. godine postao prvi univerzitet u Kini koji je primao na studije i žene. Tokom II Svetskog rata i agresije Japana na Kinu (1937. godine), Univerzitet Peking je izmešten u grad Čangša a ponovo je vraćen u Peking 1946. godine. Tada je imao oko 3000 upisanih studenata. Po osnivanju Narodne Republike Kine, 1949. godine, Univerzitet Peking gubi prefiks “nacionalni” i doživljava reorganizaciju, uz dobijanje nekih novih odseka i istovremeno gubljenje nekih dotadašnjih, a takođe menja svoju tadašnju lokaciju. Dešavanjia koja su zahvatila Kinu tokom kulturne revolucije, uticale su na to da Univerzitet Peking prestane sa radom između 1966. i 1970. godine. Na ovom univerzitetu su, među brojnim studentima tokom svih proteklih godina postojanja i rada, znanje stekli Lu Sin (poznati kineski književnik), kao i dva dobitnika Nobelove nagrade, Cung-Dao Li i Jang Čen Ning. Jedan od danas najpoznatijih političara u NR Kini, aktuelni predsednik vlade Li Kećiang, takođe je diplomirao na ovom univerzitetu.


Danas je Univerzitet Peking najveći i najpoznatiji univerzitet u NR Kini, sa brojnim programima saradnje sa najpoznatijim univerzitetima širom sveta i velikim brojem stranih studenata. Univerzitet Peking je u Kini poznat i po popularnom nazivu Beida (skraćenica od Beijing Daxue), ima više od 4000 akademski obrazovanog osoblja, a upisuje blizu 35000 studenata. Nalazi se u Haidien distriktu u Pekingu, na površini od 273 hektara. “Društvo Daleki istok” i Univerzitet Peking, stupili su u saradnju na obrazovnom i kulturnom planu, u okvirima programa kojima je predviđeno obostrano učešće i plan rada u narednom periodu. Ova saradnja je ozvaničena tokom posete delegacije “Društva Daleki istok” Univerzitetu Peking, tokom koje se razgovaralo o modalitetima i aspektima buduće saradnje dve strane, kao i o zajedničkom učešću u različitim programima koje dve strane već ostvaruju sa drugim institucijama iste orijentacije i sa istim programskim ciljevima. Predstavnici “Društva Daleki istok “i Univerziteta Peking su se dogovorili i o saradnji u oblasti razmene informacija i sadržaja na internet prezentacijama obe strane, kao i o saradnji u oblasti pripreme materijala za elektronska i štampana izdanja.

Delegacija “Društva Daleki istok” je, tokom posete institucijama u NR Kini, posetila Univerzitet Peking i tom prilikom sa odgovornim rukovodiocima ove najpoznatije institucije visokog obrazovanja u Kini, razgovarala o aspektima i modalitetima saradnje dve strane na kulturno-obrazovnom planu. Predstavnici obe strane su, u više susreta tokom boravka delegacije “Društva Daleki istok” u Pekingu, razmatrali predloge i načine za obostrano učešće dve strane u programima i projektima od zajedničkog značaja, kao i načine o učešću drugih saradnika obe strane u tim programima. Potpredsednik Univerziteta Peking, g. Li Jansong, izrazio je uverenje da će saradnja dve strane biti korisna i uspešna.       

Zajedno sa delegacijom  “Društva Daleki istok,” ovoj poseti i razgovorima na Univerzitetu Peking, prisustvovali su i predstavnici OŠ Bora Stanković iz Beograda, kao i predstavnici Svekineske Asocijacije za Prijateljstvo sa Stranim Zemljama (CPAFFC). Asocijacija CPAFFC je bila domaćin i organizator posete delegacije Društva Daleki istok institucijama u Pekingu, a kao saradnik i partner “Društva Daleki istok” u programima međunarodne saradnje, aktivno je učestvovala u pripremanju programa saradnje koji su bili tema ove posete i razgovora koje su vodili predstavnici “Društva Daleki istok” i Univerziteta Peking.    

120 godina Univerziteta Peking

Univerzitet Peking u 2018. godini obeležava 120 godina od osnivanja i isto toliko godina rada na obrazovanju brojnih generacija studenata koji su stekli svoja zvanja na ovom Univerzitetu, a samim tim i svojim znanjem i kasnijim radom, učestvovali u skoro svim sferama ekonomskog, kulturnog i svakog drugog aspekta razvoja Kine.   


  Novosti sa Univerziteta Peking

Predsednik Republike Koreje, Moon Jae-in, posetio je Univerzitet Peking i tom prilikom se obratio studentima i osoblju Univerziteta, zahvalivši se na dobrodošlici u svom govoru u Yingjie Overseas Exchange Center

Svečana ceremonija proslave 100 godina diplomskog obrazovanja na Univerzitetu Peking i Kini, održana je u okviru Foruma pod nazivom  “Integrity, Creativity, Futurity: 100 Years of Graduate Education in PKU and China”

#top