Pravo na intelektualnu svojinu i autorska prava

U skladu sa zakonskim propisima koji uređuju oblast pristupanja i korišćenja informacija koje se nalaze na internet prezentacijama, “Društvo Daleki istok” je dužno da obavesti sve posetioce ove internet prezentacije da je sav materijal koji se nalazi na ovim stranicama, autorsko delo i intelektualna svojina “Društva Daleki istok” ili članova Društva. Takođe, deo materijala koji se nalazi na ovoj internet prezentaciji “Društva Daleki istok”, pripada partnerskim organizacijama sa kojima “Društvo Daleki istok” ostvaruje saradnju kroz Sporazum ili Memorandum o saradnji, u okviru koga su regulisana i pitanja prava koja se odnose na korišćenje sadržaja internet prezentacija, uključujući tu i razmenu adresa domena.


Internet prezentacija “Društva Daleki istok”

Na samom početku, zahvaljujemo Vam na poseti našoj internet prezentaciji. Vaš pristup, kao i korišćenje sadržaja naše internet prezentacije podleže uslovima korišćenja koji su u ovom tekstu navedeni, kao i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Samim pristupom i korišćenjem internet prezentacije, prihvatate bez ograničenja, uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite našu internet prezentaciju.


Vlasništvo sadržaja

Ova internet prezentacija i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio-video materijal i ostali materijal koji se na njoj nalaze, jesu autorsko pravo ili vlasništvo “Društva Daleki istok”, uz materijal koji je na našoj internet prezentaciji postavljen uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja ove internet prezentacije bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. “Društvo Daleki istok” će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.


Vaša upotreba ove internet prezentacije

Sadržaj internet prezentacije “Društva Daleki istok” može sadržati štamparske greške, a promene i ažuriranje sadržaja se mogu uraditi periodično u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja. “Društvo Daleki istok” se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovoj internet prezentaciji, a, takođe, ne može da garantuje da će internet prezentacija funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će uočeni nedostaci biti blagovremeno ispravljani, ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba prihvatati kao savet za donošenje odluka bilo koje vrste.


Izuzeće od odgovornosti

Internet prezentaciju “Društva Daleki istok” koristite na sopstvenu odgovornost, a “Društvo Daleki istok” nije odgovorno za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu, a koja nastane iz zloupotrebe ove internet prezentacije ili njenog sadržaja.


Linkovi ka internet prezentacijama trećih lica

Na ovoj internet prezentaciji se nalaze linkovi ka internet prezentacijama čiji vlasnik ili korisnik nije “Društvo Daleki istok”. Takvi linkovi su postavljeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Društvo Daleki istok ne kontroliše i nije odgovorno za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih internet prezentacija, a, istovremeno, ne kontroliše sadržaj, proizvode ili usluge koje su dostupne na tim internet prezentacijama. Ako uspostavljate vezu sa takvim internet prezentacijama putem linkova koji su postavljeni na našoj internet prezentaciji, to činite na sopstvenu odgovornost i bez saglasnosti “Društva Daleki istok”.


Promena uslova korišćenja

“Društvo Daleki istok” može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst, što će Vas automatski obavezati novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, a iz tog razloga bi trebalo da periodično posetite ovu stranicu, kako biste se upoznavali sa važećim uslovima korišćenja naše internet prezentacije.


Takođe, deo materijala koji se nalazi na ovoj internet prezentaciji “Društva Daleki istok”, pripada partnerskim organizacijama sa kojima “Društvo Daleki istok” ostvaruje saradnju kroz Sporazum ili Memorandum o saradnji, u okviru koga su regulisana i pitanja prava koja se odnose na korišćenje sadržaja internet prezentacija, uključujući tu i razmenu adresa domena.


Logo oznake partnerskih institucija “Društva Daleki istok”

Nazivi, imena, fotografije, logotipi, kao i ostali materijal koji je ustupljen od strane organizacija i institucija sa kojima “Društvo Daleki istok” ostvaruje saradnju, a koji se nalazi na ovoj internet prezentaciji, takođe spadaju u prethodno navedeno o uslovima korišćenja internet prezentacije “Društva Daleki istok”.