Prozor Šangaja

Prozor Šangaja je jedan od projekata Biblioteke Šangaja, pokrenut širom sveta u više od 100 gradova i 60 zemalja. Partner Biblioteke Šangaja u ovom projektu je Društvo Daleki istok, koje je autor i osnivač programa koji se odvija pod ovim nazivom u Beogradu i Srbiji. U okviru ove internet prezentacije se nalaze sva dešavanja u radu projekta u Srbiji, a na linku ispod se može pogledati sve vezano za celi projekat Prozor Šangaja.

2016 © Društvo Daleki istok  Zaštita privatnosti | Pravo na intelektualnu svojinu

Prozor Šangaja” je projekat čiji je osnivač i pokretač Institut za naučno-tehničke informacije Šangaja/Biblioteka Šangaja, a realizovan je kao integralni deo projekta vlade NR Kine, poznatijeg pod nazivom China book international. Projekat “Prozor Šangaja” je pokrenut 2002. godine, a tokom prethodnih godina, Biblioteka Šangaja je bibliotekama širom sveta koje su se uključile u saradnju i projekat “Prozor Šangaja”, donirala veliki broj knjiga različitih sadržaja i žanrova vezano za Kinu. Cilj projekta “Prozor Šangaja”, je približavanje Šangaja, Kine, kao i kineske kulture, narodima i zemljama širom sveta, kroz knjige i različite kulturne programe koji se odvijaju u okviru ovog projekta. Partner Biblioteke Šangaja u realizaciji ovog projekta u Srbiji je “Društvo Daleki istok iz Beograda”.

Biblioteka Šangaja

Institut za naučno-tehničke informacije Šangaja

Prva velika javna gradska biblioteka u Šangaju, osnovana je 22. jula 1952. godine, sa kolekcijom od više od 700 000 naslova. Oktobra 1958. godine, ova biblioteka se integriše sa Gradskom bibliotekom nauke i tehnologije, Gradskom bibliotekom istorijske građe i Gradskom novinskom bibliotekom, pa time postaje druga najveća po sadržaju javna biblioteka u Kini, po nazivima zbirki, usluga i stručnih sadržaja.

Biblioteka Šangaja se integriše sa Institutom za naučno-tehnološke informacije Šangaja (ISTIS) u oktobru 1995. godine i postaje prva biblioteka u Kini koja pruža usluge javne biblioteke, kao i naučno-tehnoloških i industrijskih informacija istraživačkog karaktera. Biblioteka Šangaja u današnjem izgledu, najveća je javna biblioteka u Kini i jedna od deset najvećih u svetu. Otvorena je za javnost 20. decembra 1996. godine, a zauzima površinu od približno 3 hektara, dok površina prostora na spratovima   

iznosi oko 83 000 kvadratnih metara.


Više informacija o Biblioteci Šangaja/Institutu za naučno tehnološke informacije Šangaja, može se pogledati na internet portalu Biblioteke Šangaja na web adresi www.library.sh.cn


Više o saradnji Društva Daleki istok i Biblioteke Šangaja, može se pogledati ovde.

Projekat pod nazivom “Prozor Šangaja” (Window of Shanghai), predstavljen je na internet portalu na adresi http://windowofshanghai.library.sh.cn (link) a na stranicama portala se mogu pogledati detalji o partnerima Biblioteke Šangaja u ovom projektu, kao i o mestima u svetu u kojima je došlo do realizacije projekta “Prozor Šangaja”.

Na slikama desno i ispod:

Detalji sa zvaničnih susreta predstavnika Društva Daleki istok sa generalnim direktorom Biblioteke Šangaja, dr Wu Jianzhong-om i direktorkom za međunarodnu saradnju Biblioteke Šangaja, Shen Liyun, kao i momenat zabeležen prilikom potpisivanja sporazuma o produžetku saradnje dve strane (Šangaj, avgust 2013.)

Na slici iznad: Zvaničan poster projekta “Prozor Šangaja” namenjen upotrebi u okviru projekta i Centra za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja” u Srbiji.


Ispod: logo partnera, saradnika i učesnika u Projektu “Prozor Šangaja” u Srbiji

Projekat Biblioteke Šangaja i institucija grada Šangaja“Prozor Šangaja”, uspešno se odvija u velikom broju gradova i zemalja u svetu, uključujući tu i Beograd i Srbiju, gde je ovaj projekat zvanično uspostavljen u okviru saradnje Društva Daleki istok, kao partnera Biblioteke Šangaja u međunarodnim programima saradnje i Doma kulture Studentski grad, kao partnera Društva Daleki istok u kulturno-obrazovnim programima u Beogradu i Srbiji.


Od samog početka rada “Prozora Šangaja” u Beogradu i Srbiji, program koji se odvijao pod tim nazivom je imao za cilj da posetiocima predstavi kulturu, tradicije, običaje, jezik i sve drugo što je vezano za Kinu i kineski narod, uključujući tu i besplatnu Školu kineskog jezika i kulture koja je namenjena redovnim studentima Univerziteta u Beogradu. Program nastave u ovoj specifičnoj školi je podrazumevao upoznavanje studenata koji studiraju različite fakultete, sa kineskim jezikom i kulturom, a samim tim i doprinosio tome da, pored onoga što čini njihovu buduću struku, usavrše i svoje poznavanje stranih jezika. “Prozor Šangaja” u Srbiji je doprineo i tome da Biblioteka Doma kulture Studentski grad obogati svoj knjižni fond knjigama kineskih izdavača, kao donaciju Biblioteke Šangaja, a koje su dostupne, kako posetiocima redovnih dešavanja u okviru programskih aktivnosti “Prozora Šangaja”, tako i studentima i građanima Beograda. Projekat “Prozor Šangaja” koji se odvija u Srbiji, ocenjen je od strane osnivača kao najuspešniji među do sada uspostavljenim širom sveta.


Programska dešavanja u okviru projekta “Prozor Šangaja” u Srbiji se odvijaju u Domu kulture Studentski grad, Bulevar Zorana Đinđića 179, Novi Beograd, po mesečnoj najavi i rasporedu koji je postavljen na internet prezentaciji Doma kulture Studentski grad na adresi www.dksg.rs kao i u štampanom izdanju programa dešavanja u Domu kulture Studentski grad koji se može dobiti na prijavnici Doma kulture Studentski grad (na mapi levo se nalazi prikaz lokacije i adrese). Takođe, celokupan program dešavanja se može pogledati i u okviru ove internet prezentacije, na stranici Centar za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja”

Loading...