Radost Evrope 2018

Kada je tradicionalni Dečji festival Radost Evrope u pitanju, “Društvo Daleki istok” je još 2007. godine, u saradnji sa Centrom za mlade Šangaja, organizovalo da na ovom festivalu po prvi put učestvuje jedan dečji plesni ansambl iz Kine. Jedanaest godina kasnije, kao peta plesna grupa iz Kine koja je na ovom festivalu nastupila posredstvom “Društva Daleki istok”, nastupila je dečja plesna grupa iz Centra za mlade “Henan TV Children Art Troupe” iz glavnog grada kineske provincije Henan, inače dugogodišnjeg partnera i saradnika “Društva Daleki istok” u kulturnim programima. Ovaj Centar za mlade je jedan od najboljih centara u kome mladi stiču mnogobrojna saznanja i razvijaju svoj talenat u velikom broju aktivnosti koje se odvijaju u okviru rada ovog Centra. Provincija Henan se nalazi u centralnom delu Kine, prostire se duž središnjeg toka Žute reke, postojbina je kineskog pisma i nosilac je kulturno-istorijskih vrednosti koji su od izuzetnog značaja za Kinu i kinesku civilizaciju.