Radost Evrope 2017

Kada je tradicionalni Dečji festival Radost Evrope u pitanju, “Društvo Daleki istok” je još 2007. godine, u saradnji sa Centrom za mlade Šangaja, organizovalo da na ovom festivalu po prvi put učestvuje jedan dečji plesni ansambl iz Kine. Deset godina kasnije, kao četvrta plesna grupa iz Kine koja je na ovom festivalu nastupila posredstvom “Društva Daleki istok”, nastupila je dečja plesna grupa iz Centra za mlade distrikta Fengtai iz Pekinga, inače dugogodišnjeg partnera i saradnika “Društva Daleki istok” u kulturnim programima. Ovaj Centar za mlade je jedan od najboljih centara u kome mladi stiču mnogobrojna saznanja i razvijaju svoj talenat u velikom broju aktivnosti koje se odvijaju u okviru rada ovog Centra. Distrikt Fengtai i sam grad Peking, ponose se dugogodišnjim uspešnim radom ovog Centra, koji je, pored brojnih gostovanja i saradnje sa institucijama širom sveta, kroz saradnju sa “Društvom Daleki istok”, dobio priliku da više puta učestvuje u kulturnim programima i dešavanjima u Srbiji.