Saradnja

2016 © Društvo Daleki istok  Zaštita privatnosti | Pravo na intelektualnu svojinu

Društvo Daleki istok

Sve ove godine sa nama


Društvo Daleki istok je, tokom godina rada, ostvarilo kontakte i saradnju sa mnogim institucijama i organizacijama u Srbiji i u NR Kini, među kojima je veliki broj onih sa kojima Društvo i dalje sarađuje, uz veliko uzajamno poštovanje i razumevanje. Sa nekima od njih, Društvo Daleki istok sarađuje na bazi dogovora i učešća u programima kao gost ili asistent u pripremanju i realizaciji u određenim projektima i programima, dok je, na drugoj strani, ostvarena saradnja sa brojnim institucijama i organizacijama, a koja je pripremana kroz brojne zajedničke programe, što je kasnije rezultiralo u vidu ozvaničenja te saradnje kroz Sporazume o saradnji.


Ambasada Narodne Republike Kine


Najvažnija i najduža saradnja koju Društvo Daleki istok ostvaruje tokom svih godina svog rada, je saradnja sa Ambasadom Narodne Republike Kine u Beogradu. Ova saradnja je započela od samog dana početka rada Društva Daleki istok, odnosno, od prve održane aktivnosti 25. decembra 1989. godine, na kojoj su bili prisutni i predstavnici Ambasade. Od tada, tokom svih kasnijih godina, Ambasada Narodne Republike Kine je predstavljala prvog saradnika Društva Daleki istok u velikom broju aktivnosti, a ne retko i kao saradnik u zajedničkim programima i projektima.


Na slici desno: prijem za Društvo Daleki istok u Ambasadi NR Kine (Beograd, 24. april 2014)

Na ovoj stranici internet prezentacije Društva Daleki istok, dati su nazivi institucija i organizacija sa kojima je Društvo Daleki istok ostvarilo saradnju kroz potpisane Memorandume ili Sporazume o saradnji, ali i onih institucija i organizacija sa kojima je saradnja ostvarivana ili se ostvaruje kroz razne zajedničke aktivnostii i u sadašnjem vremenu. Nadamo se da u ovom prikazu nismo izostavili nikoga ko je, makar i u jednom trenutku, bio u prilici da sarađuje sa Društvom Daleki istok, uz napomenu da se na stranici na kojoj se nalazi arhivski sadržaj, može pogledati dosta toga što je vezano za veliki deo aktivnosti i dešavanja koja se odnose na saradnju o kojoj je ovde reč. Ukoliko je nešto propušteno, ili se dešava kao aktuelan događaj, uvrstiće se u sadržaj ove stranice sa ciljem bolje informisanosti posetilaca ove internet prezentacije.

Institucije grada Šangaja


Saradnja sa institucijama Narodne vlade Šangaja predstavlja jedan od najvažnijih segmenata rada Društva Daleki istok. Nakon prvih zvaničnih kontakata koji su održani u leto 2003. godine u Šangaju, predstavnici Narodne vlade Šangaja i Društva Daleki istok su se dogovorili o realizaciji ideje o budućoj saradnji, da bi u leto 2004. godine, dve strane potipsale Sporazum o sveobuhvatnoj saradnji. Ovaj Sporazum je potpisan u Šangaju u trenutku ostvarenja prve zajedničke aktivnosti, Međunarodnog festivala dečjih horova, održanog tog leta u Šangaju.

Na slici desno: trenutak potpisivanja Sporazuma o saradnji Društva Dalek istok i Institucija Narodne vlade Šangaja (Šangaj, 24. Jul 2004)

Šangajska Narodna asocijacija za prijateljstvo sa stranim Zemljama (Shanghai People`s Association for Friendship with Foreign Countries) - SPAFFC


Sporazum o saradnji sa Šangajskom Narodnom asocijacijom za prijateljstvo sa stranim zemljama (SPAFFC) je od izuzetne važnosti za rad i aktivnosti Društva Daleki istok na planu međunarodne saradnje sa institucijama u NR Kini. Ovim Sporazumom je obuhvaćen širok spektar saradnje u okviru koje su, tokom proteklih godina, održana brojna dešavanja i manifestacije, povezivanje gradova i opština Srbije i Šangaja, letnja razmena učenika iz Srbije i Šangaja, učešće mladih iz Srbije u Međunarodnom kampu mladih u Šangaju, brojne izložbe i učešća na festivalima za mlade u Srbiji i Šangaju.

Biblioteka Šangaja (Shanghai library)


Biblioteka Šangaja/Institut za naučno tehničke informacije Šangaja, spada u institucije sa kojima Društvo Daleki istok ostvaruje dugogodišnju obimnu saradnju na polju kulturno-obrazovnih aktivnosti. U septembru 2009. godine, Društvo Daleki istok i Biblioteka Šangaja su svoju ranije započetu saradnju definisali Sporazumom o širokoj saradnji, koji je uključivao brojne projekte i programe koji su u godinama nakon potpisivanja Sporazuma o saradnji, više nego uspešno realizovani. Tokom posete predstavnika Društva Daleki istok institucijama grada Šangaja u leto 2013. godine, definisali nove oblike saradnje u narednim godinama. Biblioteka Šangaja je najveća institucija te vrste u NR Kini i jedna od najvećih u svetu.

Dom kulture Studentski grad


Saradnja sa Domom kulture Studentski grad, spada u najuspešniju i najobimniju saradnju Društva Daleki istok sa jednom od institucija kulture i obrazovanja u Srbiji. Počev od proleća 2009. godine i potpisivanja Memoranduma o saradnji, Društvo Daleki istok i Dom kulture Studentski grad su zajednički realizovali veliki broj aktivnosti koje su dale svoj doprinos ukupnom programu saradnje Srbije i Kine na polju kulturno-obrazovnih programa. Takođe, ova saradnja je omogućila brojnim studentima Univerziteta u Beogradu da bez finansijske nadoknade pohađaju obrazovne programe koje je za njih pripremilo Društvo Daleki istok, dok je biblioteka Doma kulture Studentski grad dobila donaciju od više od 1000 knjiga iz edicije “Prozor Šangaja”.

Henan Narodna asocijacija za prijateljstvo sa stranim zemljama (Henan People`s Association for Friendship with Foreign Countries) - HPAFFC


Henan Narodna asocijacija za prijateljstvo sa stranim zemljama (HPAFFC) je institucija Narodne vlade provincije Henan, koja sa svojih nešto više od 100 miliona stanovnika, čini najnaseljeniju provinciju u NR Kini. Ova institucija, kao i druge institucije u NR Kini sa istovetnim nazivom, čini glavnu polugu u kontaktima provincije i gradova u njoj sa stranim zemljama. Društvo Daleki istok i predstavnici ove asocijacije su potpisali Sporazum o saradnji u aprilu 2012. godine, a u naredne dve godine su realizovali nekoliko projekata, čime su postigli zapažen uspeh u relativno kratkom periodu saradnje.

Takođe, ne možemo a da ne napomenemo da su u programima Društva Daleki istok učestvovali i poznati umetnici među kojima su poznati glumac Toma Kuruzović, najpoznatiji ansambl za ranu muziku “Renesans”, svetski poznati violinista Nemanja Radulović, zatim plesna škola Ivica i Natalija, Muzička škola “Petar Konjović”, šampioni Srbije u plesu Darinka Divljak i Ivan Mileusnić, Baletski studio “Adaggio”, Baletski studio “Via gratie”, učenici beogradskih osnovnih škola “Sveti Sava”, “Svetozar Marković” i “Bora Stanković”, učenici osnovne škole “Svetozar Miletić “ iz Zemuna, učenici VIII i X beogradske gimnazije, Wing chun kung fu škola “Kraguj” iz Kragujevca, Državni ansambl kineskog tradicionalnog plesa iz kineske provincije provincije Gansu, Dečji hor RTS, hor “Belcanto” iz Beograda, svetski poznat violinista Li Chuanyun.


Društvo Daleki istok je sarađivalo i sa Muzejem primenjenih umetnosti u Beogradu, zatim sa Humanitarnom organizacijom “Naša Srbija”, Udruženjem kineskih građana u Republici Srbiji, sa brojnim štampanim medijima i časopisima koji izlaze u Beogradu i Srbiji, zatim sa Bibliotekom grada Beograda, ART TV, Nacionalnim ansamblom “Kolo”, Gimnazijom Valjevo, Istraživačkom stanicom Petnica, …..

Beogradska opština Voždovac


Društvo Daleki istok i Beogradska opština Voždovac ostvaruju saradnju na polju kulture i obrazovanja od proleća 2010. godine, a ova saradnja je dovela do realizacije brojnih kulturno-obrazovnih programa koji su činili deo generalnog projekta koji je definisan dogovorom i Sporazumom o saradnji. U okviru zajedničkog rada na ostvarivanju saradnje na kulturno-obrazovnom planu, Društvo Daleki istok i Beogradska opština Voždovac su, uz saglasnot i rešenje Ministarstva prosvete Republike Srbije, omogućili da se predmet Kineski jezik i kultura, 2010. godine uvedu u nastavni program Osme beogradske gimnazije, što je bilo prvi put da se kineski jezik uči u jednoj od srednjih škola u Srbiji.

China Radio International (CRI)


Društvo Daleki istok i Kineski međunarodni radio (CRI) su započeli saradnju neposredno pre 1999. godine, da bi je ozvaničili osnivanjem Kluba slušalaca CRI u septembu 2002. godine, a potpisanim Sporazumom o saradnji u decembru iste godine, saradnju proširili sa ciljem razvijanja zajedničkih projekata u narednim godinama. Društvo Daleki istok je, u tom periodu, bilo promoter programa CRI na srpskom jeziku, a pripremilo je brojne aktivnosti koje su imale za cilj popularisanje radio programa CRI u Srbiji. Takođe, Društvo Daleki istok je organizovalo brojne večeri pod nazivom “Most prijateljstva”, pripremalo emisije za radio program, osmislilo i učestvovalo u novogodišnjoj radio emisiji CRI, a i pomoglo u realizaciji emitovanja programa CRI na FM talasima u Srbiji.

Dečji kulturni centar Beograda (DKCB)


Društvo Daleki istok i Dečji kulturni centar Beograda sarađuju, takoreći, od samog osnivanja Društva Daleki istok. Tokom svih ovih godina, ta saradnja je intenzivirana i dala izvanredne rezultate. Društvo Daleki istok je pripremilo brojne programe koji su prikazani posetiocima i učesnicima programa koji se organizuju u DKCB, sa ciljem da svi oni saznaju nešto više o Kini i Dalekom istoku. Uz to, Društvo Daleki istok je kreator ideje i inicijator dolaska dečje grupe iz Kine na Dečji festival Radost Evrope, koji tradicionalno organizuju DKCB i Grad Beograd, tako da je jedna dečja grupa iz Šangaja bila prvi gost na ovom festivalu koji dolazi iz Kine, ali i iz Azije. Društvo Daleki istok je omogućilo da se deca iz Kine još jednom pojave na Radost Evrope, ovog puta iz grada Džengdžou.

Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca


Zadužbina Ilije M. Kolarca je, takoreći, godinama bila pravi “dom” Društvu Daleki istok. Veliki broj dešavanja, realizacije aktivnosti, a i javnih nastupa Društva Daleki istok, odvijao se pod krovom ove izuzetne institucije kulture i obrazovanja. Mnogobrojne aktivnosti Društva Daleki istok, uključujući tu i svečane proslave “Praznika proleća” koje su upamćene kao izuzetne, održane su upravo na sceni Zadužbine Ilije M. Kolarca, a Društvo Daleki istok je učestvovalo i u programima Zadužbine povodom proslavljanja važnijih Zadužbine. Društvo Daleki istok je, kao kreator i autor, pripremilo i organizovalo takmičenje iz poznavanja kineskog jezika pod nazivom “Kineski jezik kao most”, upravo u Zadužbini, a to je poslužilo kao model kasnijim organizatorima ovog takmičenja.

KUD “Abrašević”, Beograd


Društvo Daleki istok i jedno od najstarijih i najpoznatijih amaterskih kulturno-umetničkih društava, KUD “Abrašević”, započeli su sa saradnjom sredinom devedesetih godina XX veka, a u kasnijem periodu je saradnja nastavljena zajedničkim učešćem u raznim programima i dešavanjima. KUD “Abrašević” je više puta učestvovao u svečanostima koje je pripremalo Društvo Daleki istok, a izuzetno su bila zapažena učešća u proslavama “Praznika proleća”, u kojima je igra i pesma naroda Srbije imala značajno mesto. Uz to, KUD “Abrašević” je učestvovao i u posebno pripremljenom programu koji je Društvo Daleki istok pripremilo za svečanu proslavu 55 godina od osnivanja Narodne Republike Kine, a koja je održana 2004. godine, u saradnji sa Ambasadom NR Kine u Srbiji.

RTS TV


Saradnja Društva Daleki istok se odvija dugo godina, skoro od samog osnivanja i početka rada Društva. Tokom proteklog perioda, Društvo Daleki istok je bilo gost u mnogim programima i emisijama RTS, kako onih snimanih, tako i u programima i emisijama koje su se emitovale “u živo”. Društvo Daleki istok je više puta pomoglo RTS da uradi tematske emisije i priloge, a na molbu urednika nekih od programa, Društvo Daleki istok je više puta uradilo prevode i titlove za snimljene materijale. Posebno je ostala u sećanju emisija koja je snimljena po prethodno pripremljenom scenariju Društva Daleki istok i koja je emitovana u okviru “Aktuelnosti” na prvom programu RTS, kao i gostovanja predstavnika Društva Daleki istok u jutarnjem i satelitskom programu RTS.

Muzička škola “Stanković”, Beograd


Jedan od najlepših utisaka u radu Društva Daleki istok, svakako je onaj koji se odnosi na saradnju sa Muzičkom školom “Stanković”, tokom koje je pripremljeno više aktivnosti i programa sa izuzetno bogatim sadržajima. Pored svega, najviše utisaka i lepih trenutaka, vezani su za svečanu promociju časopisa Društva Daleki istok pod nazivom “Mei hua”, kojom prilikom su učenici ove škole pripremili svečani koncert za prisutne goste, kao i svečana proslava Praznika proleća (Godina Zeca). U oba ova slučaja, među gostima su bile brojne zvanice iz javnog i kulturnog života Beograda i Srbije, a, takođe, prisutni su bili svi diplomati ambasade NR Kine, koje je predvodio ambasador.

Olimpijski komitet Srbije (OKS)


Saradnja Društva Daleki istok i Olimpijskog komiteta Srbije je novijeg datuma, a započela je učešćem Društva Daleki istok u tradicionalnoj manifestaciji koju Olimpijski komitet Srbije već 20 godina organizuje pod nazivom “Olimpijski dan”, u junu 2014. godine. OKS je naslednik u kontinuitetu Srpski olimpijskog kluba, koji je osnovan 23. februara 1910. godine, u Beogradu, kao prva organizacija sa predznakom olimpizma u Srbiji, da bi u kasnijoj državnoj zajednici menjao naziv u Jugoslovenski olimpijski odbor, Jugoslovenski olimpijski komitet, Olimpijski komitet Srbije i Crne Gore, a od 8. juna 2006. godine, nosi naziv Olimpijski komitet Srbije. Time je predstavljanje sporta Srbije vraćeno u okvire ciljeva koje je započeo Srpski olimpijski klub.

Galerija “Babka”, Kovačica


Saradnja sa Galerijom “Babka” iz Kovačice, spada u jednu od dužih i izuzetno značajnih za rad Društva Daleki istok. Tokom dvadesetogodišnje saradnje, urađeno je mnogo zajedničkih aktivnosti, uz one stalne koje se odnose na promociju naivne umetnosti u Srbiji, koju je Društvo Daleki istok, kroz saradnju sa Galerijom “Babka”, predstavljalo svojim gostima i saradnicima iz Kine. Takođe, Društvo Daleki istok i Galerija “Babka” su organizatori jedne od promotivnih izložbi koje su posvećene Šangaju i “Shanghai” EXPO 2010 koja je održana u ovoj kineskoj metropoli. Ova izložba je svečano otvorena u Kovačici, u prisustvu brojnih gostiju među kojima su bili ambasador NR Kine u Srbiji i delegacija ambasade NR Kine, predstavnici republičkih i pokrajinskih institucija vlasti.

Umetnički ansambl “FRULA”, BeogradDruštvo Daleki istok i Narodni ansambl “FRULA”, sarađuju dugo godina, a bilo je prilike da zajedno učstvuju u brojnim dešavanjima i manifestacijama, posebno kada je u pitanju ples kineskih nacionalnosti. Ansambl “FRULA” je više puta učestvovao u svečanim programima Društva Daleki istok u okviru proslave Praznika proleća i dolaska Nove godine po Kineskom tradicionalnom kalendaru.


Šangajski Muzej nauke i tehnike - SSTM


Muzej nauke i tehnike u Šangaju, jedna je od najvećih naučno-tehničkih obrazovnih institucija u NR Kini i spada među najveće u svetu. U sklopu velikog prostora kojim ovaj Muzej raspolaže, nalaze se brojne stalne i privremene postavke izložbi, ali i tehnički najsavremenije bioskopske sale u kojima se prikazuju filmovi koji su snimljeni i emituju se u 4D. Od aprila 2015. godine, Muzej nauke i tehnike je, kao celina, bogatiji za novu zgradu Prirodnjačkog muzeja, koji je za posetioce otvoren posle punih deset godina priprema. Društvo Daleki istok i Muzej nauke i tehnike su potpisnici Memoranduma o saradnji.


Grad Šangaj


Šangaj, najveći grad u NR Kini i metropola od svetskog značaja, postao je najveće ime u istorijatu dugom skoro tri decenije rada Društva Daleki istok. Tokom petnaestogodišnje saradnje sa institucijama ove kineske i svetske metropole, realizovani su brojni projekti i programi na planu saradnje u oblastima obrazovanje i kulture, zatim na planu povezivanja lokaliteta u Šangaju i Srbiji, razmene učenika, boravak mladih u letnjim kampovima, zatim brojne izložbe, dokumentarni filmovi, razmene delegacija i veliki broj različitih aktivnosti koje su, sve zajedno, dale puni dorinos boljem razumevanju i međusobnom upoznavanju građana Srbije i Šangaja. Grad Šangaj je odlikovao predsednika Društva Daleki istok najvišim priznanjima.

Projekat “Prozor Šangaja” (Window of Shanghai project)


Biblioteka Šangaja i Društvo Daleki istok su, u okviru Sporazuma o saradnji potpisanog septembra 2009. godine, potpisali i Sporazum o partnerstvu u kulturno-obrazovnom projektu “Prozor Šangaja”, kojim je Društvo Daleki istok postalo partner Biblioteke Šangaja u projektu “Prozor Šangaja” za Srbiju. Ovim je omogućeno da se posetioci projekta “Prozor Šangaja” u Srbiji na najbolji mogući način upoznaju sa Šangajem i Kinom, a kroz razne programe koji se pripremaju u okviru realizacije ovog projekta. Projekat “Prozor Šangaja” je pokrenut u više od 60 zemalja u svetu, sa skoro 100 partnerskih organizacija koje u njemu učestvuju. Po oceni Biblioteke Šangaja, projekat pokrenut u Srbiji je najuspešniji od svih do sada pokrenutih širom sveta.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu


Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je jedna od institucija visokog obrazovanja u Srbiji sa kojom Društvo Daleki istok ostvaruje izuzetno uspešnu saradnju. Počev od oktobra 2012. godine, Društvo Daleki istok i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu su realizovali više programa sa ciljem pružanja dodatnog obrazovanja studenatima ovog fakulteta, a u sklopu šire saradnje je pripremljeno više izložbi, predavanja i tematskih večeri. Studenti Ekonomskog fakulteta su učestvovali u takmičenjima koja organizuje Biblioteka Šangaja, u raznim programima vezano za kinesku kulturu koje priprema Društvo Daleki istok, a u leto 2013. godine su posetili Šangaj, a svoj boravak u Kini su nastavili obilaskom gradova Handžou, Sudžou i Pekinga.

Grad Kragujevac


Društvo Daleki istok i Grad Kragujevac su započeli saradnju u februaru 2005. godine, kada je delegacija ovog grada prisustvovala na svečanosti povodom Praznika proleća, koju Društvo Daleki istok tradicionalno organizuje u Beogradu. Nekoliko dana kasnije, delegacija Društva Daleki istok i Ambasade NR Kine, posetila je Kragujevac i tom prilikom se upoznala sa gradskim potencijalima, uključujući tu i privredne subjekte. Društvo Daleki istok, kao nosilac ideje i kao kreator programa saradnje Kragujevca sa gradom Šangajem, pripremilo sve potrebne elemente za ostvarivanje ove saradnje, da bi naredne godine došlo razmene učenika dva grada, kao i do potpisivanja Memoranduma o saradnji Kragujevca i šangajskog distrikta Baošan.

Univerzitet Džengdžou (Zhengzhou University)


Univerzitet Džengdžou spada među najvažnije institucije visokog obrazovanja u NR Kini. Nalazi se u gradu Džengdžou, glavnom gradu provincije Henan, najnaseljenije provincije u zemlji, a po površini i veličini objekata koji se nalaze u sklopu Univerziteta, spada među četiri najveća. Društvo Daleki istok i Univerzitet Džengdžou su uspostavili kontakte mnogo pre nego što je došlo do razgovora o Sporazumu o saradnji u leto 2013. godine, a koji je potpisan u oktobru iste godine. Ovaj Sporazum je omogućio proširenje rada na planu obrazovnih aktivnosti Društva Daleki istok, uz saradnju na zajedničkim programima sa jednom od najvećih obrazovnih institucija u NR Kini.


China Central Television (CCTV)


Društvo Daleki istok i CCTV su ostvarili kontakt tokom devedesetih godina, a proleća 1999. godine i poznatih dešavanja u to vreme, članovi Društva Daleki istok su bili deo ekipe CCTV koja je izveštavala za medijski prostor u Kini. Taj kontakt je prerastao u prijateljstvo i kasniju saradnju, a članovi Društva Daleki istok koji su bili deo ekipe CCTV, više puta su posetili sedište ove najveće medijske kuće u Kini, gde su uvek prijateljski dočekivani. Tokom godina, CCTV je kineskoj publici više puta prikazivao materijale o radu Društva Daleki istok , a dopisnici iz Srbije i Evrope su više puta prisustvovali aktivnostima koje je Društvo Daleki istok pripremalo.


KUD “Gradimir”, Beograd


Društvo Daleki istok i KUD “Gradimir”, iz Beograda, sarađuju godinama, a više puta su i zajednički organizovali aktivnosti koje su ostale svima u uspomeni kao izuzetno kvalitetne i uspešne. Ne retko su članovi KUD “Gradimir” učestvovali u programima Društva Daleki istok, a mnogo puta su pružili Društvu Daleki istok pomoć u tehničkom smislu, čime je omogućena realizacija velikog broja programa kojima su predstavljane kulturne vrednosti Srbije. Društvo Daleki istok i KUD “Gradimir” su, za predstavnike ambasade NR Kine u Srbiji, pripremali posebne programe kroz koje su se gosti upoznavali sa pesmom i igrom u Srbiji, što je umnogome doprinelo da se oni bolje upoznaju sa kulturom i tradicijama naroda Srbije.

Muzej grada Beograda


Društvo Daleki istok je, kao organizator programa u okviru kojih je predstavljan grad Šangaj, realizovalo jednu od najznačajnijih izložbi fotografija o ovoj kineskoj metropoli, nazvanoj “Čari Šangaja”. Izložbu je osmislio i pripremio Arhiv Šangaja, a premijerno je postavljena u Srbiji, svečanim programom i ceremonijom otvaranja u Konaku kneginje Ljubice, u okviru saradnje Društva Daleki istok i Muzeja grada Beograda. Ova izložba je privukla pažnju velikog broja Beograđana, a u celosti je ostala na raspolaganju Muzeju grada Beograda, kao poklon Društva Daleki istok i Institucija grada Šangaja. Program saradnje Društva Daleki istok sa Muzejem grada Beograda je nastavljen i u narednim godinama.

Osma beogradska gimnazija


Saradnja Društva Daleki istok i Osme beogradske gimnazije, započela je kao deo saradnje Društva Daleki istok i Beogradske Opštine Voždovac. Ova saradnja je imala za cilj povezivanje Opštine Voždovac sa Šangajskim distriktom Đading, u sklopu čega je bila predviđena i saradnja između škola, što je dovelo do ideje da se u jednu od škola koje se nalaze na Opštini Voždovac, uvede u nastavu kineski jezik. Društvo Daleki istok je pripremilo program nastave, kao i program aktivnosti koje su pratile nastavu, a oktobra 2010. godine, Ministarstvo prosvete Republike Srbije je izdalo rešenje o uvođenju predmeta Kineski jezik i kultura u nastavni program Osme beogradske gimnazije. Time je kineski jezik prvi put ušao u nastavni program jedne srednje škole u Srbiji.

RTS Radio


Društvo Daleki istok i RTS Radio sarađuju dugo godina, a predstavnici Društva Daleki istok su nebrojeno puta učestvovali u radio emisijama koje su pripremane u okviru skoro svih programa ove radijske kuće. Posebno je bilo zapaženo učešće članova Društva Daleki istok u emisijama koje su pripremane i emitovane za građane Srbije koji žive i rade širom sveta, ali i emisije u okviru kojih je napravljen serijal o deci sveta, a u kojima je Društvo Daleki istok organizovalo učešće dece iz Kine, koja su u tom trenutku, boravila u Srbiji, gde su pohađala i školu. Pored ovoga, važno je pomenuti i dugogodišnju saradnju Društva Daleki istok sa Dečjim horom RTS, koji je više puta imao značajne nastupe u programima Društva Daleki istok.

Muzička škola “Mokranjac”, Beograd


Tokom saradnje sa Muzičkom školom “Mokranjac”, Društvo Daleki istok je pripremilo bogat program aktivnosti, uključujući proslavu 15 godina rada Društva Daleki istok. Takođe, Društvo Daleki istok je kreiralo nastup ove muzičke škole, odnosno, Dečjeg hora Muzičke škole “Mokranjac”, na Međunarodnom festivalu dečjih horova u Šangaju. Zahvaljujući radu članova Društva Daleki istok na pripremanju uslova za nastup dečjeg hora na ovom prestižnom festivalu, kao i na nesebičnom radu sa horom oko pripremanja kineskih pesama za poseban nastup i predstavljanje hora u Šangaju, Dečji hor Muzičke škole “Mokranjac” je, svojim nastupom, ubedljivo nadvisio sve ostale učesnike na festivalu i odneo najviša priznanja organizatora.

Institucije Grada Beograda (BELEF)


Beogradski doček Saradnja Društva Daleki istok i BELEF centra, započela je programom kojim je Društvo Daleki istok predstavljalo Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine, u sklopu ukupnih dešavanja na manifestaciji Dani Beograda 2008. godine, koja je održana pod sloganom “Beograd je svet”. Ova saradnja je nastavljena učešćem Društva Daleki istok u programu dočeka Nove godine , koja se pod pokroviteljstvom Uprave Grada Beograda održava svake godine od početka novog milenijuma. Društvo Daleki istok je za ovu manifestaciju pripremilo veoma interesantan program koji je podigao raspoloženje publici ispred Narodne skupštine, a u kome su diplomate ambasade NR Kine, pokazali umeće u izvođenju narodnih igara iz Srbije.

KUD “Lola”, BeogradSaradnja Društva Daleki istok i KUD “Lola” iz Beograda, ostvarena je više puta tokom proteklih godina, a igrački ansambl KUD “Lola” je učestvovao u programima kojima je Društvo Daleki istok obeležavalo kineske tradicionalne praznike, a posebno bi naglasili učešće igračkog ansambla u proslavama “Praznika proleća”, kada su svojim nastupima oduševili sve prisutne na ovim proslavama i bili pozdravljeni frenetičnim aplauzom. Društvo Daleki istok, ovim putem zahvaljuje KUD “Lola” na učešću u našim aktivnostima.


Skupština grada BeogradaDruštvo Daleki istok i institucije Grada Beograda su više puta, tokom godina, sarađivali u raznim projektima. Takođe, Skupština grada Beograda i Društvo Daleki istok su zajednički organizovali nekoliko izložbi u okviru kulturne saradnje u programima koji se odnose na saradnju sa NR Kinom, a jedna od njih je bila izložba fotografija pod nazivom “Četiri godišnja doba Šangaja”.


Pravni fakultet Univerziteta u BeograduU 2015. godini, Društvo Daleki istok je dobilo još jednog saradnika i partnera u obrazovnim programima. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, jedan od najvažnijih fakulteta u Srbiji, i, Društvo Daleki istok, potpisali su Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja i kulture, sa ciljem da se studentima ovog fakulteta omogući upoznavanje sa kineskim jezikom i kulturom, kao i učešće u programima međunarodne saradnje u okviru rada Društva Daleki istok.

Saradnja sa institucijama i organizacijama je jedan od prioriteta i među najvažnijim programskim ciljevima u radu Društva Daleki istok.


Muzej Nikole Tesle, Beograd


Muzej Nikole Tesle u Beogradu je, svakako, jedno od najpoznatijih mesta kada su u pitanju muzeji u Beogradu i Srbiji, a posebno iz razloga da je ovaj muzej jedinstven po svojoj postavci i po tome da je to mesto koje čuva i promoviše naučna dostignuća jednog od najvećih pronalazača u istoriji čovečanstva, Nikole Tesle. Predstavnici Društva Daleki istok i Muzeja Nikole Tesle su potpisali Memorandum o saradnji na planu zajedničkog rada na promociji i predstavljanju vrednosti i dostignuća srpskog naroda u NR Kini.Children palace, Fengtai distrikt, Peking


Jedna od najznačajnijih institucija u Pekingu kada je reč o obrazovnom radu sa mladima i razvijanju talenta kod dece predškolskog i školskog uzrasta. Dečji centar distrikta Fengtai iz Pekinga i Društvo Daleki istok su razvili izuzetno kreativnu saradnju, nekoliko uzajamnih poseta i razmena, a deca iz ovog Centra su, u organizaciji Društva Daleki istok, dva puta boravila u Beogradu i Srbiji, gde su učestvovali u tradicionalnoj proslavi  Praznika proleća koju organizuje Društvo Daleki istok, zatim  na dečjem festivalu Radost Evrope, kao i u proslavi Dana Svetog Save u OŠ Bora Stanković u Beogradu. Dve strane su potpisale Memorandum o saradnji u svim oblastima kulture i obrazovanja.
Kineska Narodna Asocijacija za Saradnju sa Stranim Zemljama


Kineska Narodna Asocijacija za Saradnju sa Stranim Zemljama (CPAFFC) je jedan od najvažnijih partnera i saradnika Društva Daleki istok u NR Kini. Zahvaljujući višegodišnjem zajedničkom radu na planu razvoja saradnje koja uključuje sve aspekte obrazovnih i kulturnih aktivnosti, dve strane su realizovale brojne programe i projekte koji su na najbolji način doprineli ukupnoj saradnji i razumevanju između dve zemlje i dva naroda.  


Muzej nauke i tehnike Kine (CSTM), Peking


Društvo Daleki istok i Muzej nauke i tehnike Kine su uspostavili saradnju tokom posete predstavnika Društva Daleki istok institucijama u NR Kini, a sama saradnja dve strane je započela dogovorom oko postavki nekolicine izložbi naučno-tehničkog sadržaja. Izložbe bi trebalo da budu realizovane u skladu sa dogovorom i organizacionom kooredinacijom sa drugim institucijama u NR Kini, koje su predviđene kao direktni učesnici i saradnici CSTM u postavkama koje se odnose na napred bavedene dogovore.


Muzej grada Pekinga


Muzej grada Pekinga, odnosno, Muzej prestonice kako stoji u originalnom nazivu, od skoro je jedan od saradnika i partnera Društva Daleki istok. Tokom prvih susreta predstavnika dve strane, razgovaralo se o mogućnostima zajedničkog rada na realizaciji programa saradnje koji bi se odnosili na promocije kulturnih vrednosti i kulturnog nasleđa dve zemlje, Kine i Srbije, kao i na programe obrazovnog karaktera. Ovim je Društvo Daleki istok dobilo još jednog značajnog saradnika i partnera u NR Kini.  


Pekinška Narodna Asocijacija za Saradnju sa Stranim Zemljama (BPAFFC)


Još jedna od institucija sa kojom je Društvo Daleki istok uspostavilo saradnju je Pekinška Narodna Asocijacija za Saradnju sa Stranim Zemljama (BPAFFC). Cilj ove saradnje je zajednički rad na promovisanju međusobnog razumevanja i promovisanja kulture i obrazovanja dve zemlje i dva naroda. Takođe, planirano je da se u narednom periodu izrade planovi budućih zajedničkih aktivnosti, na osnovu kojih će se ustanoviti programi koji će biti deo buduće saradnje.

Jiading (Đading) distrikt, Šangaj


Saradnja Društva Daleki istok sa institucijama šangajskog distrikta Jiading, traje duže od jedne decenije, a tokom tog perioda su realizovani brojne aktivnosti i programi na polju obrazovanja i kulture, uključujući tu i razmene delegacija, povezivanje ovog distrikta sa jednom beogradskom opštinom, povezivanje jedne škole sa beogradskom školom, kao i brojni drugi programi koji obuhvataju izložbe i promocije kulturnog nasleđa dve zemlje, koje su imale za cilj što bolje i obuhvatnije predstavljanje vrednosti dve zemlje, Srbije i Kine.

Fengxian (Fengsien) distrikt, Šangaj


Šangajski distrikt Fengxian i Društvo Daleki istok su, pored već ostvarenih susreta i razmene, pripremili i programe saradnje koja je već započela učešćima obe strane u kulturnim dešavanjima, a predviđeno je da se u narednom periodu ta saradnja proširi i na obrazovnom planu, radu na povezivanju institucija i opština, kao i na povezivanju događaja koje obe strane organizuju. Ova saradnje je rezultirala i prvom posetom jedne delegacije distrikta Fengxian Beogradu, tokom koje su se članovi delegacije upoznali sa institucijama glavnog grada Srbije, a tokom ove posete obišli i Novi Sad.   

Baoshan (Baošan) distrikt, Šangaj


Društvo Daleki istok i institucije šangajskog distrikta Baoshan sarađuju duže od 10 godina, tokom kojih su razmenjena brojna iskustva i realizovani programi koji su, u pravom smislu reči, bili ogledalo zajedničkog uspešnog rada. U okviru ove saradnje, omogućeno je i prvo zvanično povezivanje jednog šangajskog distrikta sa gradom u Srbiji, što je rezultat rada na programima koje su osmislili Društvo Daleki istok, institucije uprave grada Šangaja i distrikta Baošan.   


Univerzitet Peking, Peking


Univerzitet Peking je svakako najznačajniji univerzitet u NR Kini. Saradnja Društva Daleki istok i Univerziteta Peking je započela pre više godina, a novi vidovi saradnje su uspostavljeni tokom posete predstavnika Društva Daleki istok ovom univerzitetu i razgovora o daljem toku razvja saradnje, kao i o zajedničkom radu na razvijanju novih programa i projekata, koji uključuju rad na kulturnom i obrazovnom planu, a koji će obe strane zajednički pripremati i učestvovati u njihovoj realizaciji. Univerzitet Peking i Društvo daleki istok povezuje i činjenica da je osnivač Društva, Marina Pop-Cenić, studirala i diplomirala na ovm Univerzitetu, gde ima status ALUMNI.