Dugačak je spisak organizacija i institucija sa kojima je “Društvo Daleki istok” ostvarilo dugogodišnju uspešnu saradnju, sa brojnim programima i projektima koji su realizovani na najvišem mogućem stepenu. Tokom svih 30 godina svog rada, “Društvo Daleki istok” je na nabolji mogući način i uz izuzetno angažovanje rukovodstva i članstva, uspevalo da se svojim radom i stečenim iskustvima, poveže sa velikim brojem organizacija i institucija u Srbiji i Kini, što je rezultiralo projektima i programima koji su od izuzetnog značaja za saradnju dve zemlje i dva naroda. Na ovoj stranici, ali i u sklopu našeg web portala, nalaze se stranice koje su posvećene većini organizacija i institucija sa kojima “Društvo Daleki istok” uspešno sarađuje tokom svih ovih godina našeg rada.        

  • Kineska asocijacija za saradnju sa stranim zemljama (CPAFFC), Peking, Kina
  • Šangajska asocijacija za saradnju sa stranim zemljama (SPAFFC), Šangaj, Kina
  • Biblioteka Šangaja/Institut za naučno-tehnološke informacije Šangaja, Šangaj, Kina
više o tome

Tokom tri dekade postojanja i rada, “Društvo Daleki istok” je ostvarilo brojne kontakte i saradnju sa velikim brojem institucija u NR Kini, među kojima su uprave provincija i gradova, institucije kulture i obrazovanja, medijske kuće, centri za mlade, muzeji, asocijacije za saradnju sa stranim zemljama, biblioteke i instituti za naučno-tehničke informacije. Takođe, predstavnici “Društva Daleki istok” su bili učesnici brojnih seminara i foruma koji su održani u NR Kini, što je bio odraz velikog broja programa i projekata koji su ostvareni kroz saradnju sa kineskim institucijama, što je u velikoj meri doprinelu ugledu “Društva Daleki istok” u NR Kini, ujedno i unapređenju saradnje Srbije sa najmnogoljudnijom zemljom sveta.   

Saradnja “Društva Daleki istok” sa institucijama u NR Kini


Mnogo toga je rečeno i napisano o ulozi civilnog društva u svim sferama i oblicima nastupa jedne države na polju međunarodne saradnje i odnosima sa drugim državama. Kada je reč o ukupnim odnosima Republike Srbije i Narodne Republike Kine, uloga “Društva Daleki istok” u njima je od velikog značaja, o čemu govore brojne aktivnosti koje su ostvarene tokom 26 godina rada Društva, Memorandumi i Sporazumi o saradnji koje je “Društvo Daleki istok” potpisalo sa visokim institucijama u NR Kini, kao i brojni susreti i sastanci sa rukovodiocima visokih institucija i predstavnicima izvršne vlasti. Mnogo toga iz napred navedenog, uticalo je da nekolicina medija u Srbiji rad “Društva Daleki istok” nazove imenom “Nezvanična diplomatija”.

Nezvanična diplomatija

IMG_6101a.JPG

(Na slici: susret sa predsednikom vlade NR Kine)

IMG_0069.jpg
  • Univerzitet Peking,  Peking, Kina


  • Šangajski distrikt Đading, Šangaj, Kina
  • Šangajski distrikt Baošan, Šangaj, Kina
  • Šangajski distrikt Fengsien, Šangaj, Kina
  • Asocijacija provincije Henan za saradnju sa stranim zemljama, Džengdžou, Kina
  • Šangajski muzej nauke i tehnike, Šangaj, Kina

Centar za mlade distrikta Fengtai (Peking)

Centar za mlade Šangaja

Vladina kancelarija za informisanje (Šangaj)

Kineski međunarodni radio (CRI) (Peking)

Centralna televizija Kine (CCTV) (Peking)

Univerzitet Džengdžou  (Džengdžou)

Shanghai daily  (Šangaj)

Guangming daily  (Peking)

Institut HANBAN (Peking)

Jedna od najvažnijih aktivnosti u radu “Društva Daleki istok”, usmerena je na kvalitetniju komunikaciju sa institucijama u Kini, koja bi uključivala saradnju u projektima i programima koji bi, u najvećem delu, bili temelj razmene i boljeg međusobnog upoznavanja i razumevanja između dve zemlje i dva naroda. “Društvo Daleki istok” je, tokom godina, potpisalo brojne Sporazume o saradnji sa institucijama u Kini, koji su doneli izvanredne rezultate. (Na slici levo: potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Asocijacijom SPAFFC iz Šangaja).    

Asocijacija BPAFFC (Peking)

Muzej grada (Peking)


IMG_6946.JPG IMG_6982a.jpg

Saradnja sa institucijama u Kini je od velike važnosti za rad “Društva Daleki istok”, obzirom da se među tim institucijama nalaze i one koje su visoko rangirane po značaju kada je u pitanju kultura i obrazovanje. Pored njih, “Društvo Daleki istok” je potpisnik Sporazuma o saradnji i sa institucijama koje pripadaju aktuelnim upravama u gradovima i provincijama, kao i sa adekvatnim organizacijama koje pripadaju tzv “civilnom sektoru”, koji intenzivno učestvuje u međunarodnoj saradnji Kine sa zemljama širom sveta. Svaki dolazak delegacija i predstavnika “Društva Daleki istok” u Kinu, praćen je sa izuzetnom pažnjom koja je ukazana od strane domaćina, uz protokolarne prijeme i razgovore o daljoj saradnji i realizaciji rograma koji se trenutno nalaze u pripremi. (Na slikama desno: Dobrodošlica predstavnicima “Društva Daleki istok na Institutu HANBAN u Pekingu, sa prijemom koji lično priredio potpredsednik ovog poznatog instituta).   

Saradnja sa upravama gradova i provincija u Kini, takođe je od velike važnosti za “Društvo Daleki istok”, obzirom da su ove uprave nosioci celokupnog života i dešavanja u svojoj sredini, pa samim tim i učesnici u saradnji koju institucije koje su u nadležnosti tih uprava, ostavruju sa “Društvom Daleki istok”. (Na slici: predsednik “Društva Daleki istok” na prijemu kod gradonačelnika distrikta Fengsien, Šangaj)   

IMG_8013.JPG

Na panelima koji se nalaze iznad, možete pogledati više o institucijama i organizacijama u Kini sa kojim “Društvo Daleki istok” ostvaruje dugogodišnju intenzivnu saradnju.

Ispod su institucije i organizacije u Kini koje su, takođe, saradnici “Društva Daleki istok”

#top IMG_7220.JPG 20150722113952158.jpg IMG_6990.JPG sl2.png DSC00278.JPG bsh 025.jpg

U okviru projekata i programa koje “Društvo Daleki istok” ostvaruje kroz saradnju sa institucijama u Kini, realizovana je ideja “Društva Daleki istok” o bliskom povezivanju i sveobuhvatnoj saradnji gradova i opština, ali i škola i obrazovno-kulturnih centara dve zemlje. Tako je “Društvo Daleki istok” povezalo Beogradsku opštinu Voždovac i Šangajski distrikt Đading, Grad Kragujevac i Šangajski distrikt Baošan, Centar za mlade distrikta Fengtai u Pekingu sa Dečjim kulturnim centrom Beograd i OŠ “Aleksa Šantić” iz Beograda.


Nazad