• Dom kulture Studentski grad (DKSG), Beograd, Srbija
  • Muzej Nikole Tesle, Beograd, Srbija

Na ovoj stranici internet prezentacije “Društva Daleki istok”, dati su nazivi institucija i organizacija sa kojima je “Društvo Daleki istok” ostvarilo saradnju kroz potpisane Memorandume ili Sporazume o saradnji, ali i onih institucija i organizacija sa kojima je saradnja ostvarivana ili se ostvaruje kroz razne zajedničke aktivnostii i u sadašnjem vremenu. Nadamo se da u ovom prikazu nismo izostavili nikoga ko je, makar i u jednom trenutku, bio u prilici da sarađuje sa “Društvom Daleki istok”, uz napomenu da se na stranici na kojoj se nalazi arhivski sadržaj, može pogledati dosta toga što je vezano za veliki deo aktivnosti i dešavanja koja se odnose na saradnju o kojoj je ovde reč. Ukoliko je nešto propušteno, ili se dešava kao aktuelan događaj, uvrstiće se u sadržaj ove stranice sa ciljem bolje informisanosti posetilaca ove internet prezentacije.


Ambasada Narodne Republike Kine

Najvažnija i najduža saradnja koju “Društvo Daleki istok” ostvaruje tokom svih godina svog rada, je saradnja sa Ambasadom Narodne Republike Kine u Beogradu. Ova saradnja je započela od samog dana početka rada “Društva Daleki istok”, odnosno, od prve održane aktivnosti 25. decembra 1989. godine, na kojoj su bili prisutni i predstavnici Ambasade. Od tada, tokom svih kasnijih godina, Ambasada Narodne Republike Kine je predstavljala prvog saradnika “Društva Daleki istok” u velikom broju aktivnosti, a ne retko i kao saradnik u zajedničkim programima i projektima.

Na slici desno: prijem za “Društvo Daleki istok” u Ambasadi NR Kine (Beograd, 24. april 2014)

Grad Kragujevac


“Društvo Daleki istok” i Grad Kragujevac su započeli saradnju u februaru 2005. godine, kada je delegacija ovog grada prisustvovala na svečanosti povodom Praznika proleća, koju “Društvo Daleki istok” tradicionalno organizuje u Beogradu. Nekoliko dana kasnije, delegacija “Društva Daleki istok” i Ambasade NR Kine, posetila je Kragujevac i tom prilikom se upoznala sa gradskim potencijalima, uključujući tu i privredne subjekte. “Društvo Daleki istok”, kao nosilac ideje i kao kreator programa saradnje Kragujevca sa gradom Šangajem, pripremilo sve potrebne elemente za ostvarivanje ove saradnje, da bi naredne godine došlo razmene učenika dva grada, kao i do potpisivanja Memoranduma o saradnji grada Kragujevca i šangajskog distrikta Baošan.

KUD “Gradimir”, Beograd


“Društvo Daleki istok” i KUD “Gradimir”, iz Beograda, sarađuju godinama, a više puta su i zajednički organizovali aktivnosti koje su ostale svima u uspomeni kao izuzetno kvalitetne i uspešne. Ne retko su članovi KUD “Gradimir” učestvovali u programima Društva Daleki istok, a mnogo puta su pružili “Društvu Daleki istok” pomoć u tehničkom smislu, čime je omogućena realizacija velikog broja programa kojima su predstavljane kulturne vrednosti Srbije. “Društvo Daleki istok” i KUD “Gradimir” su, za predstavnike ambasade NR Kine u Srbiji, pripremali posebne programe kroz koje su se gosti upoznavali sa pesmom i igrom u Srbiji, što je umnogome doprinelo da se oni bolje upoznaju sa kulturom i tradicijama naroda Srbije.

KUD “Abrašević”, Beograd


“Društvo Daleki istok” i jedno od najstarijih i najpoznatijih amaterskih kulturno-umetničkih društava, KUD “Abrašević”, započeli su sa saradnjom sredinom devedesetih godina XX veka, a u kasnijem periodu je saradnja nastavljena zajedničkim učešćem u raznim programima i dešavanjima. KUD “Abrašević” je više puta učestvovao u svečanostima koje je pripremalo “Društvo Daleki istok”, a izuzetno su bila zapažena učešća u proslavama “Praznika proleća”, u kojima je igra i pesma naroda Srbije imala značajno mesto. Uz to, KUD “Abrašević” je učestvovao i u posebno pripremljenom programu koji je “Društvo Daleki istok” pripremilo za svečanu proslavu 55 godina od osnivanja Narodne Republike Kine, a koja je održana 2004. godine, u saradnji sa Ambasadom NR Kine u Srbiji.

Muzej grada Beograda


“Društvo Daleki istok” je, kao organizator programa u okviru kojih je predstavljan grad Šangaj, realizovalo jednu od najznačajnijih izložbi fotografija o ovoj kineskoj metropoli, nazvanoj “Čari Šangaja”. Izložbu je osmislio i pripremio Arhiv Šangaja, a premijerno je postavljena u Srbiji, svečanim programom i ceremonijom otvaranja u Konaku kneginje Ljubice, u okviru saradnje “Društva Daleki istok” i Muzeja grada Beograda. Ova izložba je privukla pažnju velikog broja Beograđana, a u celosti je ostala na raspolaganju Muzeju grada Beograda, kao poklon “Društva Daleki istok” i Institucija grada Šangaja. Program saradnje “Društva Daleki istok” sa Muzejem grada Beograda je nastavljen i u narednim godinama.

Osma beogradska gimnazija


Saradnja “Društva Daleki istok” i Osme beogradske gimnazije, započela je kao deo saradnje “Društva Daleki istok” i Beogradske Opštine Voždovac. Ova saradnja je imala za cilj povezivanje Opštine Voždovac sa Šangajskim distriktom Đading, u sklopu čega je bila predviđena i saradnja između škola, što je dovelo do ideje da se u jednu od škola koje se nalaze na Opštini Voždovac, uvede u nastavu kineski jezik. “Društvo Daleki istok” je pripremilo program nastave, kao i program aktivnosti koje su pratile nastavu, a oktobra 2010. godine, Ministarstvo prosvete Republike Srbije je izdalo rešenje o uvođenju predmeta Kineski jezik i kultura u nastavni program Osme beogradske gimnazije. Time je kineski jezik prvi put ušao u nastavni program jedne srednje škole u Srbiji.

RTS TV


Saradnja “Društva Daleki istok” se odvija dugo godina, skoro od samog osnivanja i početka rada Društva. Tokom proteklog perioda, “Društvo Daleki istok” je bilo gost u mnogim programima i emisijama RTS, kako onih snimanih, tako i u programima i emisijama koje su se emitovale “u živo”. “Društvo Daleki istok” je više puta pomoglo RTS da uradi tematske emisije i priloge, a na molbu urednika nekih od programa, “Društvo Daleki istok” je više puta uradilo prevode i titlove za snimljene materijale. Posebno je ostala u sećanju emisija koja je snimljena po prethodno pripremljenom scenariju “Društva Daleki istok” i koja je emitovana u okviru “Aktuelnosti” na prvom programu RTS, kao i gostovanja predstavnika “Društva Daleki istok” u jutarnjem i satelitskom programu RTS.

Muzička škola “Stanković”, Beograd


Jedan od najlepših utisaka u radu “Društva Daleki istok”, svakako je onaj koji se odnosi na saradnju sa Muzičkom školom “Stanković”, tokom koje je pripremljeno više aktivnosti i programa sa izuzetno bogatim sadržajima. Pored svega, najviše utisaka i lepih trenutaka, vezani su za svečanu promociju časopisa “Društva Daleki istok” pod nazivom “Mei hua”, kojom prilikom su učenici ove škole pripremili svečani koncert za prisutne goste, kao i svečana proslava Praznika proleća (Godina Zeca). U oba ova slučaja, među gostima su bile brojne zvanice iz javnog i kulturnog života Beograda i Srbije, a, takođe, prisutni su bili svi diplomati ambasade NR Kine, koje je predvodio ambasador.

Muzička škola “Mokranjac”, Beograd


Tokom saradnje sa Muzičkom školom “Mokranjac”, “Društvo Daleki istok” je pripremilo bogat program aktivnosti, uključujući proslavu 15 godina rada “Društva Daleki istok”. Takođe, “Društvo Daleki istok” je kreiralo nastup ove muzičke škole, odnosno, Dečjeg hora Muzičke škole “Mokranjac”, na Međunarodnom festivalu dečjih horova u Šangaju. Zahvaljujući radu članova “Društva Daleki istok” na pripremanju uslova za nastup dečjeg hora na ovom prestižnom festivalu, kao i na nesebičnom radu sa horom oko pripremanja kineskih pesama za poseban nastup i predstavljanje hora u Šangaju, Dečji hor Muzičke škole “Mokranjac” je, svojim nastupom, ubedljivo nadvisio sve ostale učesnike na festivalu i odneo najviša priznanja organizatora.

Olimpijski komitet Srbije (OKS)


Saradnja “Društva Daleki istok” i Olimpijskog komiteta Srbije je novijeg datuma, a započela je učešćem “Društva Daleki istok” u tradicionalnoj manifestaciji koju Olimpijski komitet Srbije već 20 godina organizuje pod nazivom “Olimpijski dan”, u junu 2014. godine. OKS je naslednik u kontinuitetu Srpskog olimpijskog kluba, koji je osnovan 23. februara 1910. godine, u Beogradu, kao prva organizacija sa predznakom olimpizma u Srbiji, da bi u kasnijoj državnoj zajednici menjao naziv u Jugoslovenski olimpijski odbor, Jugoslovenski olimpijski komitet, Olimpijski komitet Srbije i Crne Gore, a od 8. juna 2006. godine, nosi naziv Olimpijski komitet Srbije. Time je predstavljanje sporta Srbije vraćeno u okvire koje je započeo Srpski olimpijski klub.

Institucije Grada Beograda (BELEF)


Beogradski doček Saradnja “Društva Daleki istok” i BELEF centra, započela je programom kojim je “Društvo Daleki istok” predstavljalo Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine, u sklopu ukupnih dešavanja na manifestaciji Dani Beograda 2008. godine, koja je održana pod sloganom “Beograd je svet”. Ova saradnja je nastavljena učešćem “Društva Daleki istok” u programu dočeka Nove godine , koja se pod pokroviteljstvom Uprave Grada Beograda održava svake godine od početka novog milenijuma. “Društvo Daleki istok” je za ovu manifestaciju pripremilo veoma interesantan program koji je podigao raspoloženje publici ispred Narodne skupštine, a u kome su diplomate ambasade NR Kine, pokazali umeće u izvođenju narodnih igara iz Srbije.

KUD “Lola”, BeogradSaradnja “Društva Daleki istok” i KUD “Lola” iz Beograda, ostvarena je više puta tokom proteklih godina, a igrački ansambl KUD “Lola” je učestvovao u programima kojima je “Društvo Daleki istok” obeležavalo kineske tradicionalne praznike, a posebno bi naglasili učešće igračkog ansambla u proslavama “Praznika proleća”, kada su svojim nastupima oduševili sve prisutne na ovim proslavama i bili pozdravljeni frenetičnim aplauzom. “Društvo Daleki istok”, ovim putem zahvaljuje KUD “Lola” na učešću u našim aktivnostima.


Umetnički ansambl “FRULA”, Beograd“Društvo Daleki istok” i Narodni ansambl “FRULA”, sarađuju dugo godina, a bilo je prilike da zajedno učstvuju u brojnim dešavanjima i manifestacijama, posebno kada je u pitanju ples kineskih nacionalnosti. Ansambl “FRULA” je više puta učestvovao u svečanim programima “Društva Daleki istok” u okviru proslave Praznika proleća i dolaska Nove godine po Kineskom tradicionalnom kalendaru.


Skupština grada Beograda“Društvo Daleki istok” i institucije Grada Beograda su više puta, tokom godina, sarađivali u raznim projektima. Takođe, Skupština grada Beograda i “Društvo Daleki istok” su zajednički organizovali nekoliko izložbi u okviru kulturne saradnje u programima koji se odnose na saradnju sa NR Kinom, a jedna od njih je bila izložba fotografija pod nazivom “Četiri godišnja doba Šangaja”.


Takođe, ne možemo a da ne napomenemo da su u programima saradnje sa “Društvom Daleki istok” učestvovali i poznati umetnici među kojima su poznati glumac Toma Kuruzović, najpoznatiji ansambl za ranu muziku “Renesans”, svetski poznati violinista Nemanja Radulović, zatim plesna škola Ivica i Natalija, Muzička škola “Petar Konjović”, šampioni Srbije u plesu Darinka Divljak i Ivan Mileusnić, Baletski studio “Adaggio”, Baletski studio “Via gratie”, učenici beogradskih osnovnih škola “Sveti Sava”, “Svetozar Marković” i “Bora Stanković”, učenici osnovne škole “Svetozar Miletić “ iz Zemuna, učenici VIII i X beogradske gimnazije, Wing chun kung fu škola “Kraguj” iz Kragujevca, Dečji hor RTS, hor “Belcanto” iz Beograda. “Društvo Daleki istok” je sarađivalo i sa Muzejem primenjenih umetnosti u Beogradu, zatim sa Humanitarnom organizacijom “Naša Srbija”, Udruženjem kineskih građana u Republici Srbiji, sa brojnim štampanim medijima i časopisima koji izlaze u Beogradu i Srbiji, zatim sa Bibliotekom grada Beograda, ART TV, Nacionalnim ansamblom “Kolo”, Gimnazijom Valjevo, Istraživačkom stanicom Petnica, KUD “Opanak”, …..

Saradnja “Društva Daleki istok” sa institucijama u Srbiji

Nazad
  • Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Dečji kulturni centar Beograda (DKCB)


“Društvo Daleki istok” i Dečji kulturni centar Beograda sarađuju, takoreći, od samog osnivanja “Društva Daleki istok”. Tokom svih ovih godina, ta saradnja je intenzivirana i dala izvanredne rezultate. “Društvo Daleki istok” je pripremilo brojne programe koji su prikazani posetiocima i učesnicima programa koji se organizuju u DKCB, sa ciljem da svi oni saznaju nešto više o Kini i Dalekom istoku. Uz to, “Društvo Daleki istok” je kreator ideje i inicijator dolaska dečje grupe iz Kine na Dečji festival Radost Evrope, koji tradicionalno organizuju DKCB i Grad Beograd, tako da je jedna dečja grupa iz Šangaja bila prvi gost na ovom festivalu koji dolazi iz Kine, ali i iz Azije. “Društvo Daleki istok” je omogućilo da se deca iz Kine još jednom pojave na Radost Evrope, ovog puta iz grada Džengdžou.

  • Beogradska opština Voždovac
  • Osnovna škola “Aleksa Šantić”

Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca


Zadužbina Ilije M. Kolarca je, takoreći, godinama bila pravi dom “Društvu Daleki istok”. Veliki broj dešavanja, realizacije aktivnosti, a i javnih nastupa “Društva Daleki istok”, odvijao se pod krovom ove izuzetne institucije kulture i obrazovanja. Mnogobrojne aktivnosti “Društva Daleki istok”, uključujući tu i svečane proslave “Praznika proleća” koje su upamćene kao izuzetne, održane su upravo na sceni Zadužbine Ilije M. Kolarca, a “Društvo Daleki istok” je učestvovalo i u programima Zadužbine povodom proslavljanja važnijih Zadužbine. “Društvo Daleki istok” je, kao kreator i autor, pripremilo i organizovalo takmičenje iz poznavanja kineskog jezika pod nazivom “Kineski jezik kao most”, upravo u Zadužbini, a to je poslužilo kao model kasnijim organizatorima ovog takmičenja.

RTS Radio


“Društvo Daleki istok” i RTS Radio sarađuju dugo godina, a predstavnici Društva Daleki istok su nebrojeno puta učestvovali u radio emisijama koje su pripremane u okviru skoro svih programa ove radijske kuće. Posebno je bilo zapaženo učešće članova “Društva Daleki istok” u emisijama koje su pripremane i emitovane za građane Srbije koji žive i rade širom sveta, ali i emisije u okviru kojih je napravljen serijal o deci sveta, a u kojima je “Društvo Daleki istok” organizovalo učešće dece iz Kine, koja su u tom trenutku, boravila u Srbiji, gde su pohađala i školu. Pored ovoga, važno je pomenuti i dugogodišnju saradnju “Društva Daleki istok” sa Dečjim horom RTS, koji je više puta imao značajne nastupe u programima “Društva Daleki istok”.

#top

Sve ove godine sa nama

“Društvo Daleki istok” je, tokom godina rada, ostvarilo kontakte i saradnju sa mnogim institucijama i organizacijama u Srbiji i u NR Kini, među kojima je veliki broj onih sa kojima Društvo i dalje sarađuje, uz veliko uzajamno poštovanje i razumevanje. Sa nekima od njih, “Društvo Daleki istok” sarađuje na bazi dogovora i učešća u programima kao gost ili asistent u pripremanju i realizaciji u određenim projektima i programima, dok je, na drugoj strani, ostvarena saradnja sa brojnim institucijama i organizacijama, a koja je pripremana kroz brojne zajedničke programe, što je kasnije rezultiralo u vidu ozvaničenja te saradnje kroz Sporazume o saradnji.

  • Galerija Babka Kovačica

Jedan od prioriteta u aktivnostima “Društva Daleki istok” je bliska komunikacija i saradnja sa institucijama kulture i obrazovanja u Srbiji (neke od aktivnosti na slikama ispod)