Nazad #top

Biblioteka Šangaja/Institut za naučno-tehničke informacije Šangaja

Biblioteka Šangaja/Institut za naučno-tehnološke informacije Šangaja, jedna je od najvećih institucija u NR Kini i jedan od najznačajnijih partnera i saradnika “Društva Daleki istok” u programima saradnje sa institucijama u NR Kini. Ova stranica našeg internet portala je posvećena toj saradnji i predstavljanju ove institucije u Srbiji. Putem linka www.library.sh.cn, može se izaći direktno na internet portal Biblioteke Šangaja.

Biblioteka Šangaja/Institut za naučno-tehnološke informacije Šangaja je jedan od najznačajnijih partnera i saradnika “Društva Daleki istok” u velikom broju programa, od kojih se posebno izdvaja projekat pod nazivom “Prozor Šangaja”. Počev od 2009. godine i potpisivanja Memoranduma o saradnji, “Društvo Daleki istok” i Biblioteka Šangaja su pripremili i ostvarili brojne zajedničke aktivnosti, a uz njih i učešća u programima u organizaciji institucija vlade Šangaja. Biblioteka Šangaja je, inače, jedna od najvećih institucija ove vrste u Kini i svetu, ujedno i najveća javna biblioteka u Kini. Godine 1847. je osnovana prva moderna biblioteka u Šangaju, 1925. godine je reorganizovana, a današnji naziv je dobila 1952. godine. 1955. godine, Biblioteka Šangaja je spojena sa Institutom za naučno-tehnološke informacije Šangaja i od tada ima današnji naziv i predstavlja najveću instituciju kao javna biblioteka i svojevrsni izvor naučno-tehnoloških informacija u Kini. Biblioteka sadrži više od 50 miliona naslova i skoro 2 miliona starih kineskih knjiga, a prostire se na skoro 4 hektara zemlje, sa spratnim prostorom od preko 83000 m2. Biblioteka je za posetioce otvorena svakog dana, a opremljena je najmodernijim uređajima.


IMG_2860.JPG IMG_2869.JPG IMG_2874.JPG IMG_2885.JPG IMG_2877.JPG

Na slikama iznad: Zdanje Biblioteke Šangaja i unutrašnjost zgrade

Predstavnici “Društva Daleki istok” su više puta posetili Biblioteku Šangaja i, tokom svih tih poseta, sa rukovodiocima ove institucije razgovarali o daljoj saradnji i programima za naredni period. Predstavnici “Društva Daleki istok” su se, takođe, upoznali sa najnovijim uređajima savremene tehnologije koji su postavljeni u Biblioteci sa svrhom brzog dobijanja informacija za sve korisnike usluga Biblioteke Šangaja, a ujedno i sa novim programskim sadržajima. Takođe, predstavnici “Društva Daleki istok” su, za fond Biblioteke, uručili komplet knjiga o Beogradu, a ovaj lep poklon je primio generalni direktor Bibliteke Šangaja/Institut za naučno-tehnološke informacije Šangaja, Dr Wu Jinazhong. (na slici desno)  

Biblioteka Šangaja/Institut za naučno-tehnološke informacije Šangaja, pruža veliku pomoć u pripremama i realizaciji aktivnosti “Društva Daleki istok”, posebno u onima koje se odnose na pripremanje svečanih programa koji odslikavaju visoke vrednosti kineskih tradicija i kulture. Takođe, nemerljiv je doprinos i u pomoći u obrazovnim programima “Društva Daleki istok”, u vidu udžbenika i knjiga, neophodnih za odvijanje nastavnih programa kineskog jezika i kulture u okviru Škole kineskog jezika i kulture, kao dela ukupnog programa rada Centra za kinesku kulturu i jezik “Prozor Šangaja” u Srbiji. Dr Wu Jianzhong je odao priznanje “Društvu Daleki istok” za izvanredan pristup programima saradnje sa Bibliotekom Šangaja.

IMG_2144.JPG IMG_2154.JPG IMG_7889.JPG IMG_3011.jpg IMG_7881.JPG

Dugogodišnja saradnja “Društva Daleki istok” i Biblioteke Šangaja, rezultirala je brojnim aktivnostima, kako u Srbiji, tako i u Šangaju i Kini, a aktivnosti koje se odvijaju u okviru projekta “Prozor Šangaja” u Srbiji, doprinele su da se kineska kultura i jezik približe studentima Univerziteta u Beogradu, koji su time dobili priliku da besplatno pohađaju Školu kineskog jezika i kulture i na taj način steknu prilično znanje o Kini, kineskom jeziku, tradicijama i kulturi. Pored toga, program “Prozor Šangaja”je omogućio donaciju kineskih knjiga za biblioteke i škole u Beogradu i Srbiji, a veliki broj učenika i studenata je imao priliku da, kroz putovanja i boravak u kampovima za mlade u Kini, upozna ovu dalekoistočnu zemlju, njen narod, kulturu i običaje, a time i da poboljša svoje poznavanje kineskog jezika. Tokom godina saradnje, predstavnici “Društva Daleki istok” i Biblioteke Šangaja su više puta boravili u obostranoj poseti, a predstavnici Biblioteke Šangaja su prisustvovali jednoj od tradicionalnih proslava Praznika proleća koje u Beogradu organizuje “Društvo Daleki istok”. Generalni direktor Biblioteke Šangaja, Dr Wu Jianzhong (Vu Điendžong), sa svojim saradnicima, prisustvovao je obeležavanju 25 godina rada “Društva Daleki istok” u oktobru 2014. godine, a tom prilikom je svečano otvorena prva izložba fotografija posvećena Danu svetskih gradova.

IMG_5554.JPG IMG_0571.JPG IMG_0526.JPG IMG_0480.JPG