Nazad #top

Šangajska narodna asocijacija za saradnju sa stranim zemljama - SPAFFC

Šangajska narodna asocijacija za saradnju sa stranim zemljama (SPAFFC), jedan je od najvažnijih saradnika “Društva Daleki istok” u NR Kini, jedan od najznačajnijih partnera u velikom broju programa i projekata koje su dve strane pripremale i realizovale tokom proteklih godina. Zahvaljujući međusobnom razumevanju i punom angažovanju, “Društvo Daleki istok” i Šangajska narodna asocijacija za saradnju sa stranim zemljama su postigli visoke standarde u saradnji i na taj način dali veliki doprinos ukupnoj saradnji i razmeni između dve zemlje, Srbije i Kine.


IMG_0069.jpg

Jedan od najvažnijih trenutaka u radu “Društva Daleki istok”, svakako je potpisivanje Memoranduma o saradnji sa institucijama grada Šangaja, u okviru koga je došlo do brojnih razmena učenika, škola, gradova i opština, institucija, kao i učešća predstavnika dve strane u festivalima koji su se održavali ili se održavaju u obe zemlje, razmeni u postavljanju izložbi, saradnji na nivou razmena u nauci i tehnici, saradnji u opremanju knjiških fondova biblioteka u Srbiji knjigama kineskih izdavača, zatim pokretanje kulturno-obrazovnog projekta pod nazivom “Prozor Šangaja” u Srbiji i još mnogo toga što ide u prilog konstataciji da je saradnja “Društva Daleki istok” sa institucijama Šangaja, ujedno, jedan od stubova saradnje između Kine i Srbije.

Predsednik “Društva Daleki istok” i izvršni potpredsednik SPAFFC i zamenik direktora Odeljenja inostranih poslova Šangaja, Yuan Gongxia, potpisuju Sporazum o saradnji (Šangaj, juli 2004. G.)

60 godina SPAFFC (1956-2016)

bsh 025.jpg

Shanghai People`s Association for Friendship with Foreign Countries (SPAFFC), osnovana je 1956. godine, sa ciljem promocije Šangaja i kineske kulture, ujedno, sa ciljem uspostavljanja saradnje ove kineske metropole sa stranim zemljama. Za sada već skoro 60 godina postojanja i rada SPAFFC je ostvarila brojne kontakte i saradnju sa mnogim organizacijama širom sveta, uključujući saradnju sa “Društvom Daleki istok”, koja je dala izvanredne rezultate tokom perioda nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji, u leto 2004. godine. Tokom godina saradnje, “Društvo Daleki istok” i SPAFFC su ostvarili više nego dobre međusobne kontakte, a projekti i programi koji su tokom tog perioda zajednički realizovani, pokazali su izvanredno angažovanje obe strane ka što boljem ostvarivanju zadatih ciljeva saradnje, kao i što boljem učešću u njoj. I “Društvo Daleki istok” i SPAFFC, uložili su puno truda i rada u ovoj saradnji, a brojna priznanja i nagrade koji su iz te saradnje proistekli, govore o tome koliko je ona bila uspešna. Saradnja sa SPAFFC je jedan od najvažnijih  programskih ciljeva “Društva Daleki istok”. SPAFFC je jedan od najvažnijih segmenata u javnom i kulturnom životu najvećeg kineskog grada, ujedno i jedan od najvažnijih segmenata u predstavljanju Šangaja van Kine. SPAFFC je, istovremeno, i oslonac grada u svim oblicima saradnje sa gradovima i zemljama širom sveta, organizator brojnih skupova, letnjih kampova za mlade, konferencija, izložbi, festivalskih programa, razmena delegacija, kao i brojnih projekata i programa kroz koje je promovisan Šangaj. SPAFFC je, takođe, bio sastavni deo najvećih događaja koji su se odvijali u Šangaju, poput Shanghai EXPO 2010. Šangaj je najveći kineski privredni centar, sa privredom koju čine gigantske kompanije čiji se finansiski izveštaji iskazuju gotovo neverovatnim brojkama, a SPAFFC je, takođe, deo Narodne vlade Šangaja koji se brine i o povezivanju grada sa drugim gradovima i zemljama sveta, kada je reč o ekonomiji. Jednom rečju, SPAFFC je integralni deo u životu Šangaja, kako onom javnom i kulturnom, tako i u onom političkom i ekonomskom. SPAFFC u 2016. godini proslavlja 60 godina svog postojanja i rada, uz rezultate koji su više nego uspešni i gotovo da je teško zamisliti najveću kinesku metropolu bez ove organizacije.    

Idejni projekat “Društva Daleki istok” o povezivanju gradova i opština Kine i Srbije, realizovan je u više navrata u saradnji sa Šangajskom asocijacijom za saradnju sa stranim zemljama, a prvi Sporazum o saradnji iz domena ovog projekta, potpisan je u Šangaju, u septembru 2006. godine, tokom boravka zvanične delegacije “Društva Daleki istok” na proslavi 50 godina SPAFFC, kada su Sporazum potpisali gradonačelnik grada Kragujevca i zamenik guvernera Šangajskog distrikta Baošan, Zhai Peicheng. Ovaj idejni projekat “Društva Daleki istok” je nastavljen i tokom kasnijih godina.

Na slici iznad: Potpisivanje sveobuhvatnog Sporazuma o saradnji grada Kragujevca i Šangajskog distrikta Baošan (Šangaj, septembar 2006. g.)

Mala galerija fotografija sa aktivnosti “Društva Daleki istok” i Šangajske asocijacije za saradnju sa stranim zemljama (SPAFFC)


Prvi zvaničan kontakt, predstavnici “Društva Daleki istok” i Šangajske Narodne Asocijacije za Saradnju sa Stranim Zemljama, ostvarili su u avgustu 2003. godine, tokom boravka predstavnika “Društva Daleki istok” u NR Kini i njihove posete Šangaju. Prilikom susreta u Šangaju, predstavnici dve strane su razgovarali o mogućnostima uspostavljanja međusobne komunikacije i početka rada na planovima buduće saradnje. Ubrzo nakon prvog susreta predstavnika SPAFFC i “Društva Daleki istok”, došlo je do prvih kontakata sa ciljem uspostavljanja saradnje, uz realizaciju prvih planova i projekata koji su tokom tih kontakata dogovoreni. Već u leto 2004. godine dolazi do prve zvanične posete delegacije “Društva Daleki istok” institucijama grada Šangaja, odnosno, asocijaciji SPAFFC, koja je bila domaćin gostima iz Beograda tokom  osmodnevnog boravka u Šangaju. Tom prilikom je delegaciji “Društva Daleki istok” pripremljen izuzetno bogat program boravka, a ovaj trenutak je iskorišćen za potpisivanje Memoranduma o saradnji, prvog takvog dokumenta koji su predstavnici grada Šangaja potpisali sa jednom organizacijom iz Srbije. Takođe, ova poseta je bila deo velikog projekta učešća jednog dečjeg hora iz Srbije na Međunarodnom festivalu dečjih horova, koji je te godine održan u Šangaju pod nazivom “Mali ambasadori”. Izlišno je napomenuti da je izbor “Društva Daleki istok” da na ovom festivalu Srbiju predstavlja dečji hor Muzičke škole “Mokranjac” iz Beograda, bio više nego uspešan i da je naš hor ubedljivo odneo prvu nagradu, a uz svoj takmičaski nastup, goste i publiku u eminentnom Nacionalnom teatru u Šangaju, oduševio je izvođenjem kineskih pesama. Saradnja SPAFFC i “Društva Daleki istok” se nastavila tokom iste godine, a tokom 2005. godine je već razmenjeno nekoliko delegacija i otvoreno više izložbi, da bi 2006. godine došlo i do razmene učenika i učešća učenika iz Srbije u Međunarodnom letnjem kampu u Šangaju. Zahvaljujući saradnji SPAFFC i “Društva Daleki istok”, od te godine je obezbeđeno stalno učešće učenika i mladih iz Srbije u Međunarodnom kampu u Šangaju, uz razmene delegacija koje bi učestvovale u programima saradnje koji su prethodno pripremani. Saradnja SPAFFC i “Društva Daleki istok” je rezultirala i pokretanjem projekta “Prozor Šangaja” u Srbiji, koji je ostvaren sa Bibliotekom Šangaja. Ovaj projekat je pokrenut u valikom broju zemalja u svetu, a po objektivnoj oceni osnivača projekta, Biblioteke Šangaja”, projekat koji se odvija u Srbiji je najuspešniji od svih do sada pokrenutih širom sveta. Taj, a i mnogo drugih projekata koje su pokrenuli i realizovali SPAFFC i “Društvo Daleki istok”, dali su svoj puni doprinos ukupnoj saradnji između Srbije i Kine.    

izl1a.jpg

“Čari Šangaja”, prva izložba fotografija o Šangaju koja je postavljena u Beogradu u aprilu 2005. godine, u saradnji “Društva Daleki istok”, Asocijacije SPAFFC I Muzeja grada Beograda

640.jpg 191344241589859221.jpg

Šangajska Narodna Asocijacija za Saradnju sa Stranim Zemljama (SPAFFC), proslavila  je u 2016. godini svoj veliki jubilej, 60 godina postojanja i neprekidnog rada na promociji grada Šangaja i kineske kulture širom sveta, što je u velikoj meri doprinelo stvaranju brojnih kontakata i uspostavljanju zvaničnih odnosa i saradnje ovog grada i Kine sa gradovima i zemljama u svetu. Grad Šangaj je, tokom proteklih 60 godina, uspostavio saradnju sa brojnim gradovima u svetu, a putem projekta “Prozor Šangaja”, za koji je zaslužna SPAFFC, pružio je mogućnost svim poštovaocima kineske kulture da upoznaju ovaj grad i Kinu, kao i da steknu neka saznanja o ovm gradu i Kini koja im do tada nisu bila dostupna. “Društvo Daleki istok” i SPAFFC, u 2016. godini, obeležili su svoj prvi veliki jubilej, 12 godina uspešne saradnje i rada na zajedničkim projektima i programima.   

Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp

Međunarodni interaktivni kamp prijateljstva mladih je jedna od najvećih i najpoznatijih manifestacija u organizaciji Šangajske Asocijacije za Saradnju sa Stranim Zemljama (SPAFFC) i, počev od 2005. godine, održava se svakog leta u Šangaju. Kamp okuplja učesnike iz brojnih zemalja širom sveta, a više od 120 učesnika uzrasta 14 - 18 godina, u mogućnosti su da, tokom odvijanja aktivnosti u okviru programa Kampa, upoznaju Šangaj i deo kineskih kulturnih i drugih vrednosti, kao i da nekoliko dana budu gosti u autentičnoj kineskoj porodici. Ova manifestacija je postala tradicionalna u svojih 12 godina održavanja, a zahvaljući saradnji Društva Daleki istok i SPAFFC, u njoj svake godine učestvuju predstavnici iz Srbije.

4c398dfc34797eb9ec619f5d12d761ab.jpg 27673969682518431.jpg

Šangajska Narodna Asocijacija za Saradnju sa Stranim Zemljama (SPAFFC) je jedan od najvažnijih segmenata u javnom i kulturnom životu najvećeg kineskog grada, ujedno i jedan od najvažnijih segmenata u predstavljanju Šangaja van Kine. SPAFFC je, istovremeno, i oslonac grada u svim oblicima saradnje sa gradovima i zemljama širom sveta, organizator brojnih skupova, letnjih kampova za mlade, konferencija, izložbi, festivalskih programa, razmena delegacija, kao i brojnih projekata i programa kroz koje je promovisan Šangaj. SPAFFC je, takođe, bio sastavni deo najvećih događaja koji su se odvijali u Šangaju, poput Shanghai EXPO 2010.     

Šangaj je najveći kineski privredni centar, sa privredom koju čine gigantske kompanije čiji se finansiski izveštaji iskazuju gotovo neverovatnim brojkama, a SPAFFC je, takođe, deo Narodne vlade Šangaja koji se brine i o povezivanju grada sa drugim gradovima i zemljama sveta, kada je reč o ekonomiji. Jednom rečju, SPAFFC je integralni deo u životu Šangaja, kako onom javnom i kulturnom, tako i u onom političkom i ekonomskom. SPAFFC u 2016. godini proslavlja 60 godina svog postojanja i rada, uz rezultate koji su više nego uspešni i gotovo da je teško zamisliti najveću kinesku metropolu bez ove organizacije.