Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti je važan segment rada “Društva Daleki istok” i prikazivanja tog rada u javnosti. “Društvo Daleki istok” čuva privatnost, kako svojih članova, tako i svih onih koji prate njegov rad i u njemu učestvuju. Isto tako, “Društvo Daleki istok”, čuva i privatnost svih onih koji posećuju ovu internet prezentaciju, ako se tokom te posete desi da ostave informacije o sebi ili drugo vezano za njihove lične podatke.

Zaštita privatnosti u radu “Društva Daleki istok”

“Društvo Daleki istok” čuva privatnost svih posetilaca svoje internet prezentacije i štiti njihove lične podatke ako su ih ostavili prilikom posete prezentaciji. Molimo da pažljivo pročitate tekst na ovoj stranici kako biste razumeli način na koji koristimo i štitimo informacije koje su nam dostupne putem posete našoj internet prezentaciji.


Informacije dobijene od posetilaca

Internet prezentaciju “Društva Daleki istok” možete posetiti i bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi, uključujući tu domen i e-mail adrese posetilaca internet prezentacije. U pojedinim stranicama ove internet prezentacije tražimo lične informacije o Vama kako bismo Vam omogućili direktan kontakt i pružanje odgovora na pitanja koja ste postavili, a u vezi sa interesovanjem za rad “Društva Daleki istok” ili vezano za interesovanje za dalekoistočne kulture i drugo što čini programske ciljeve rada “Društva Daleki istok”. Ovo činimo putem online formulara koji su postavljeni na jednoj od stranica naše internet prezentacije, a putem kojih se možete direktno obratiti “Društvu Daleki istok”. Informacije koje tim putem dobijem dobijemo od Vas, mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu, ali nikakve dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili odgovor na pitanja koja ste postavili, ili, ako ste se na prethodno opisan način, obratili “Društvu Daleki istok”.


Upotreba dobijenih informacija

Informacije o imenima koja od Vas na prethodno opisan način dobijemo, ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija koje ste ostavili, imali uvid u posećenost našoj internet prezentaciji, kao i uvid u interesovanje za rad “Društva Daleki istok”. Takođe, informacije dobijene tim putem ćemo koristiti radi unapređenja sadržaja naše internet prezentacije. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, tražićemo Vaš pristanak da one budu korišćene ili objavljene na internet prezentaciji “Društva Daleki istok”. To isto važi i za informacije koje nam pošaljete a da ih nismo tražili, u slučaju da već slanjem niste naglasili da dajete svoj pristanak da iste budu objavljene. U slučaju da se predomislite i ne želite da informacije koje ste poslali budu korišćene, iako ste prethodno za to dali saglasnost, molimo Vas da nas o tome blagovremeno obavestite.


Dostupnost informacijama

Informacije koje nam date čuvaju se u našoj datoteci i dostupne su samo “Društvu Daleki istok” i, osim ako to Zakon ne nalaže, nećemo ih ni na koji način učiniti dostupnim bilo kome bez Vašeg prethodnog odobrenja.


Maloletni posetioci

U slučaju da ste maloletna osoba, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim posetiocima naše internet prezentacije koji nemaju ovakvo odobrenje, nije dopušteno da nam ostavljaju lične informacije.


Druge internet prezentacije

Naša internet prezentacija sadrži linkove ka drugim internet prezentacijama koje nisu pod našom ingerencijom ili kontrolom, pa time i ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet prezentacijama koristeći linkove koji su postavljeni na našoj internet prezentaciji, administratori tih internet prezentacija mogu tražiti od vas informacije koje su u skladu sa njihovim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.